мікроконтролер

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

В статті розглянуто важливе питання підвищення ефективності та оптимізації процесів керування мікрокліматом житлових приміщень. Мета цього дослідження полягає у створенні автоматизованої системи для точного налаштування та контролю основних параметрів мікроклімату у приміщенні, що дасть можливість підвищити комфорт та енергоефективність. Для досягнення поставленої задачі використовується платформа Arduino, яка є відкритою апаратно-програмною системою з широким спектром можливостей для розробки вбудованих систем.

ЗАСТОСУВАННЯ CAX СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ З ПЛАТОЮ ARDUINO

В даній статті представлено технологію 3D проектування корпусних деталей пожежного сповіщувача за допомогою системCAx.Під час 3D проектування компонентів пожежного сповіщувача вдосконалено його конструкцію, та забезпечено його функціонування на основі плати Arduinomini. Виготовленнянижньої кришки пожежного сповіщувача для плати Arduinomini реалізовано за допомогою 3D-принтера.Разом з тим, проведено тепловий аналіз в системі CAxFusion 360вдосконаленої конструкції пожежного сповіщувача.

Організація мультимайстерного режиму для I2C-інтерфейсу мікроконтролерів AVR

Запропоновано структуру даних та механізми їхнього оброблення для забезпечення функціонування мультимайстерного режиму I2C-інтерфейсу мікроконтролерів AVR.

In this paper, the authors have proposed the data structure and mechanisms for their processing that ensure multi-master mode of I2C-interface of AVR microcontroller.

Алгоритм керування двохосьовою платформою

Запропоновано алгоритм для керування стабілізацією положення двохосевої платформи з використанням біполярних крокових моторів, акселерометра та керуючого мікро- контролера.

In this paper, the authors have proposed the algorithm to control the stabilization position 2-axial platform using bipolar stepper motors, accelerometer and microcontroller.

Пристрій для контролю параметрів акумуляторних батарей та відповідної мережі постійного струму

Мобільні пристрої інформаційних, керуючих та телеметричних систем живляться від мобільних генераторів через перетворювачі змінного струму в постійний, від акумуляторних батарей чи по мірі можливості прямо від сонячних панелей. Сонячні панелі як правило працюють в системі, що передбачає використання акумуляторів для забезпечення функціонування систем, коли сонячні панелі не працюють або не забезпечують достатньої потужності. Підзаряджання акумуляторів може проводитися від самих панелей при достатній потужності сонячних панелей або від зовнішнього джерела постійного струму.

Experimental System and Software: Two-dimensional Return of the Platform to the Sound Source

We created a system, debugged it, and conducted experimental studies of the two-dimensional rotation of the supporting platform (with a camera, and a light source.) on the source of sound waves. The system was assembled based on two SYNCO Mic-M3 cardioid condenser microphones and an Alesis IO-4 sound card. We wrote original software for analyzing and transmitting the result of processing harmonic acoustic signals for the response of the Arduino Uno control board. The rotation of the 2D platform is caused by two MG995 servos controlled by this microcontroller.

Система технічного зору для досліджень в області дефектоскопії матеріалів та виробів

Для дефектоскопії матеріалів та виробів у багатьох випадках можна використовувати візуально-оптичні методи та засоби. З розвитком мікропроцесорних компонентів і, відповідно, значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки та методів і засобів оброблення та аналізу зображень стрімко розвивається використання візуально-оптичних методів та засобів дефектоскопії для серійного виробництва та в наукових дослідженнях.

Smart Information Board Based on PSOC 6 MCU

Nowadays, the development of electronics and related technologies is very fast. An extremely significant role in the life of moder society is took by information output devices, the development and modernization of which is an urgent task. Using the idea regarding wireless control of remote devices, an information board with remote control was developed. This article provides a reader with the development of universal information board which customers will be able to assemble for the dimensions that they need.

Локальний web-сервер телеметричної системи з сенсорами взаємодії за протоколом MODBUS

З розвитком мікропроцесорних компонетів і відповідно значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки стрімко розвивається дистанційне вимірювання стану об’єктів – телеметрія та дистанційне керування технічними системами чи їх компонентами в промисловості, наукових дослідженнях, в побутових пристроях та інших областях. У роботі запропоновано варіант побудови локального web-сервера на базі мікроконтролера з ядром ARM Cortex-M4, який може взаємодіяти через http-браузер с доступом до інтернету.