Система проведення аналізу, дослідження та передбачення подій у послідовностях даних дискретного часу

2021;
: cc. 61 - 66
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У роботі розроблено програмне забезпечення для передбачення за допомогою часових рядів за допомогою мови програмування Python. Для розроблення системи було використано модель SARIMA.

  1. Часовий ряд [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу https://uk.wikipedia.org/wiki/ Часовий_ряд
  2. R. J. Hyndman, G. Athanasopoulos. Forecasting: principles and practice. Otexts.com. 2013. -p. 242.
  3. P. S.P Cowpertwait, A. V. Metcalfe. Intoductory Time Series with R (Use R!). Springer. 2009. -p. 142.
  4. P. S.P Cowpertwait, A. V. Metcalfe. Intoductory Time Series with R (Use R!). Springer. 2009. -p. 143-144
  5. Statsmodels [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://www.statsmodels.org/stable/index.html