Алгоритмічний метод синтезу помножувача частоти на основі інтегрального рівняння

Автори: 
Тимощук П.В., Бардила Т.I.

Описано метод синтезу прецизійного помножувача частоти гармонічних сигналів на два. Помножувач призначений для обробки сигналів з широким діапазоном зміни їх амплітуди та частоти. Реалізується помножувач в аналоговому та цифровому елементних базисах на основі побудови його макромоделі в формі рівняння, аргументами якого є дії, їх інтеграли та реакції помножувача. Макромодель визначається числовим методом за вхідними та вихідними часовими характеристиками пристрою. За відомою макромоделлю методами прямого моделювання будується структурна схема помножувача.

1. Реншлер, Вейсс. Электроника. 1970. № 12. 2. Тимощук П.В., Шаповалов Ю.И. Радиоэлектроника. 1998. №4. С. 58-62. 3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемо- техника. М., 1982. 4. Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем: метод пространства состояний. М., 1970.