Дослідження засобів оцінки якості на різних етапах життєвого циклу програмного забезпечення

Автори: 
Поморова О.В., Говорущенко Т.О.

Хмельницький національний університет

Дослідження присвячено реалізації нейромережного методу та інтелектуальної системи оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення, які на основі аналізу метрик етапу проектування надають можливість здійснити порівняльний аналіз різних варіантів реалізації проекту та обрати кращий з них за характеристиками складності та якості.

1. Bishop P. A Methodology for Safety Case Development / P. Bishop. – 1998 2. Kelly T. Arguing Safety – A systematic Approach to Managing Safety Cases / T. Kelly. – 1998 3. Gordeyev A. and Kharchenko V. eds. Case-Based Software Reliability Assessment by Fault Injection Unified Procedures (paper presented at the 2008 International Workshop on Software Engineering in East and South Europe, Leipzig, May 2008), pp.1–8. 4. Netkachova K.I. Safety Case Methodology: Architecting principles // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАУ “ХАІ”, 2010 – № 7. – С.109– 112. 5. Липаев В.В. Выбор и оценивание характеристик качества программных средств: Методы и стандарты. – М.: Синтег, 2001. – 224 с.