Система контролю температури та вологості на базі PSOC з використанням наноструктурованих давачів

Authors: 

Клим Г. І., Варава А. С.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Спроектовано спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для контролю таких параметрів середовища, як температура та відносна вологість з використанням розроблених наноструктурованих давачів. Розроблено базу даних для реєстрації, зберігання та аналізу параметрів стану довкілля.

1. Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевичта С.В., Дружинін А.О., Євнух А.А., Лєсков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем, – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 289. 2. Energy and Environment, The Intimate Link, a position paper of the EPS Envir. Physics Division, EPS, режим доступу: www.eps.org/about-us/position-papers/eps_energy_environment_pp.pdf. 3. Seijama T., Yamazoe N., Arai H. Ceramic humidity sensors // Sensors and Actuators, v. 4, 1983. – Р. 85–96. 4. Режими доступу: www.epluse.com; www.honeywell.com; www.sensorsoft.com. 5. Klym H., Hadzaman I., Shpotyuk O., Brunner M. Temperature and humidity sensitive ceramic materials in thick-film performance for multifunctional sensor application // Proc. Sensor 2009, vol. II – 14th International Conference on Sensors, Technologies, Electronic and Applications, Nurnberg, Germany, 26-28 May 2009. – P. 307–310. 6. Hadzaman I., Klym H., Shpotyuk O., Brunner M. Temperature sensitive spinel-type ceramics in thickfilm multilayer performance for environment sensors // Acta Physica Polonica A, 2010, No 1, v. 117. – Р. 233–236. 7. Cypress Semiconductor, режим доступу: www.cypress.com. 8. Дзендзелюк О., Мусійчук І., Рабик В. Автоматизована система моніторингу параметрів довкілля // Теоретична електро- техніка, 2010. – Вип. 61. – С. 90–98. 9. Клим Г.І. Інтелектуальна система моніторингу довкілля з використанням плівкових сенсорів // Міжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, № 5, 2011. – С. 120–125.