Оптимізація відображення пам’яті програмних моделей спеціалізованих процесорів в архітектуру ПЛІС

Автори: 
Мельник В. А., Лопіт І. І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра безпеки інформаційних технологій

Порушено проблеми ефективного відображення в архітектуру ПЛІС пристроїв пам’яті з довільним доступом, які входять до складу програмних моделей спеціалізо- ваних процесорів. На основі аналізу архітектури ПЛІС запропоновано підходи до ефективного відображення пам’яті, розроблено методи, алгоритми та програмні засоби.

1. Chameleon – the System-Level Design Solution. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://intron-innovations.com/?p=sld_chame. 2.IEEE, Standard VHDL Language Reference Manual. Standard 1076-1993, New York, NY: IEEE, 1993. 3. Мельник А. О., Архітектура комп'ютера. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. — 470 с. 4. Quartus II Help v12.0. Adaptive Look-Up Table (ALUT) Definition. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://quartushelp.altera.com/12.0/mergedProjects/reference/glossary/def... 5. Stratix IV Device Handbook [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.altera.com/literature/hb/stratixiv/stx4_5v1.pdf 6. Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. Томск: МП “РАСКО”, 1991. - 272 с. 7. Recommended HDL Coding Styles [Електронний ресурс] / – Режим доступу http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf 8. lpm_mux, mux and busmux Megafunction [Електронний ресурс] / – Режим доступу http://quartushelp.altera.com/13.0/mergedProjects/hdl/mega/mega_file_lpm...