Розробка структурної моделі мікропроцесорного ПІД-регулятора

Authors: 

Пуйда В. Я., Мандзевич Н. Т.

Національний університет ”Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто структурне моделювання цифрового мікропроцесорного регулятора температури, що використовує ПІД-алгоритм, за його аналоговим прототипом за допомогою програми сімейства Micro-Cap.

1. Eamon Neary. Analog-to-digital system with PID control based on a microcontroller. Analog Dialogue 38-1 – January 2004. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.analog.com/analogdialogue. 2. Hugo Cheung. Using the MSC121x as a High-Precision Intelligent Temperature Sensor. Texas Instruments [Електронний ресурс] // Application Report: [сайт] / SBAA100 – July 2003.– Режим доступу: http://www.ti.com. – Загол. з екрану. 3. Russell Anderson, Thomas Kugelstadt. Thermocouple Measurements with ΔΣ ADCs. Texas Instruments [Електронний ресурс] // Application Report: [сайт] / SBAA134 – June 2005.– Режим доступу: http://www.ti.com. – Загол. з екрану