структурна модель

Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва)

У статті вказано на особливості терміна як невід’ємного елемента термінологічної системи, розглянуто терміносполучення* із компонентом «музей» та його похідними в українській терміносистемі музейництва, які зафіксовані в сучасних термінологічних словниках музейної справи, виокремлено структурні моделі, за якими побудовані ці аналітичні терміни.

Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів

У статті виявлено та проаналізовано атрибутивні компоненти двокомпонентних термінів-назв конструктивних елементів будівлі. Виявлено продуктивність цих терміносполук у сучасній українській мові.

Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології

У статті розглянуто особливості термінів-словосполучень, які функціюють у сучасній українській біологічній терміносистемі, визначено типові структурні моделі, за якими створюються біологічні терміни-словосполучення.

Складені терміни із компонентом арка: структурно-ономасіологічний аналіз

У статті виявлено та проаналізовано основні структурні моделі складених термінів із компонентом арка в сучасній українській мові та подано ономасіологічний аналіз цих терміносполук.

Терміни-словосполучення в українській електроенергетичній термінології

Статтю присвячено вивченню структурної організації термінологічних словосполучень української електроенергетичної термінології, виявленню найпродуктивніших моделей термінів-словосполучень. Особливу увагу звернено на моделі складених електроенергетичних термінів, проаналізовано дво- і трикомпонентні терміни-словосполучення.

Розробка структурної моделі мікропроцесорного ПІД-регулятора

Розглянуто структурне моделювання цифрового мікропроцесорного регулятора температури, що використовує ПІД-алгоритм, за його аналоговим прототипом за допомогою програми сімейства Micro-Cap.

Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами

The article analyzes the specifics of the educational process of persons with special needs in terms of inclusion. The educational tasks of each stage of such persons education was considered. A structural model of the inclusive education processes was proposed.