Розроблення програмного продукту для захисту інформації на основі плівок з прихованим латентним зображенням

Автори: 
Назаркевич М. А., Троян О. А.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Розроблено новий метод захисту даних, в основу якого покладено безпеку друку. В загальному випадку цей метод може бути застосований для безпеки фінансових документів, таких як банкноти та цінні папери. Метод захисту створює приховані повідомлення чи зображення, котрі стають видимими на підроблених документах. Розглянуто шлях підвищення ефективності виявлення цифрових зображень та локалізації несанкціонованого впливу “copy paste”.

1. Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации [текст] / А. А. Коншин. – М.: ООО “Синус”, 1999. – 157 с. 2. Назаркевич М. Аналіз сучасних методів та програмних ужитків з графічним захистом друкованих документів / Марія Назаркевич, Оксана Троян // Технічні вісті. – 2013. – № 1 (37). – С. 42 – 44. 3. Назаркевич М.А. Розроблення програмного забезпечення для захисту друкованих документів / М. Назаркевич, О. Троян // Матеріали міжнародної наук.-прак. конф. ITSEC. 4. GuardSoft - Security Printing and Design Software. – Режим доступу до журналу: http://www.guard-soft.com/cerb_filters.html- Назва з екрану. 5. http://latent.ru/constructor/index/index.php. 6. http://www.ofs.ch/en/products/protecting-brands/. 7. http://www.brand-security.de/swf/index.php. 8. http://www.banknotes.ru/info.html.