документи

Проблеми дослідження документів під час розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері

У статті досліджено проблемні питання дослідження документів у кредитно-фінансовій сфері. У матеріалі слідчої перевірки ознаки злочинної діяльності містяться головним чином у документах і роз’ясненнях осіб, а саме: актах перевірки, ревізії податкових органів, перевірки НБУ та внутрішніх ревізій банку (аудиту); бухгалтерських і фінансових документах, що містять сліди підробок тощо;  офіційних заявах керівництва банку, виписках потерпілих тощо.

Features of exposure of signs of counteraction of legal economic activity: the applied aspect

The methods of feasance counteraction legal economic activity are investigated in the
article. Information generators are certain about the facts of preparation or feasance of
counteraction of legal economic activity. An author is classify persons that prepare and
accomplish counteraction of legal economic activity. The algorithm of actions is worked out at
receiving message about the requirements of stopping of legal economic activity, limitations
legal economic, about the obligatory conclusion of treaty, and also requirements

Розроблення програмного продукту для захисту інформації на основі плівок з прихованим латентним зображенням

Розроблено новий метод захисту даних, в основу якого покладено безпеку друку. В загальному випадку цей метод може бути застосований для безпеки фінансових документів, таких як банкноти та цінні папери. Метод захисту створює приховані повідомлення чи зображення, котрі стають видимими на підроблених документах. Розглянуто шлях підвищення ефективності виявлення цифрових зображень та локалізації несанкціонованого впливу “copy paste”.

Features of proof process in ordering proceedings

The features of proof process are investigational in ordering proceedings. Judicial practice is analyzed in relation to proofs that are confirming each of claims according to which the forensic order can be issued. It is established, that the stage of presentation of proofs in ordering proceedings, unlike a lawsuit, gathers with the moment of presentation of statement about delivery of order of court. Such sign of ordering proceedings as a documentary is peculiar only to the moment of debtor’s appeal of forensic order.