Інтеграція рівнів кіберфізичної системи

2015;
: сс. 61 - 67
Authors: 

Мельник А .О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Виокремлено проблеми створення кіберфізичних систем, підходи до їх вирішення та описано базові засади побудови багаторівневої платформи кіберфізичних систем, сформовані відповідно до досягнень та сучасних концепцій застосування комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Подана структура, описано призна- чення та функції основних компонентів багаторівневої платформи кіберфізичних систем та запропоновано забезпечити взаємодію рівнів кіберфізичної системи через комп’ютерні мережі. Сформовано основні завдання, які постають в процесі інтеграції рівнів кіберфізичної системи та створення протоколів міжрівневої взаємодії.

1. Edward Lee. Cyber Physical Systems: Design Challenges. University of California // Berkeley Technical Report No. UCB/EECS-2008-8б, January 23. – 2008. –8 p. 2. Jules White et al. R&D challenges and solutions for mobile cyber-physical applications and supporting Internet services // Journal of Internet Services and Applications, Vol. 1, № 1, May 2010. – P. 45–56. 3. Jiafu Wan, Hehua Yan, Hui Suo, Fang Li. Advances in Cyber-Physical Systems Research // KSII Transactions On Internet And Information Systems, Vol. 5, № 11, November 2011. – P. 1891–1908. 4. Panos Antsaklis. Goals and Challenges in Cyber-Physical Systems Research Editorial of the Editor in Chief // IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 59, № 12. – P. 3117–3119, December 2014. 5. Summer School on Cyber-Physical Systems 2013: some information July 8–12, 2013 Grenoble, France. 6. Mohammad Ilyas, Imad Mahgoub, Smart Dust: Sensor Network Applications, Architecture, and Design, CRC Press, 2006. – 352 p. 7. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, Wiley, 2009. – 473 p. 8. Ambient Intelligence, Werner Weber et al. (Eds.), Springer, 2005. – 388 p. 9. Hakima Chaouchi. The Internet of Things: Connecting Objects, John Wiley & Sons, 2010. – 265 p. 10. Мельник А. О. Багаторівнева базова платформа кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики // Матеріали першого наукового семінару. – Львів, 2015. – С. 5–15. 11. Мельник А. О. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2015. – № 692. – С. 100–107.