Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів

2016;
: с. 37 - 47
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
НВП «Інтрон»

Досліджено ефективність застосування оптимізаційного проектування спеціалі- зованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу “Хамелеон” та інструментальних засобів фірми Altera, де під оптимізаційним проектуванням спеціалізованих процесорів розуміється синтез системою “Хамелеон” множини можливих варіантів їхніх програмних моделей, їх реалізація в ПЛІС, проведення порівняльного аналізу їх технічних характеристик та вибір оптимального варіанта за заданим критерієм. Для цього системою “Хамелеон” синтезовано множину паралельних процесорів 64-точкового та 128-точкового алгоритму ШПФ, проведено їх імплементацію у ПЛІС 5CSEMA5F31C6 фірми Altera та оцінено такі їхні характеристики: задіяні ресурси ПЛІС, продуктивність (максимальна частота роботи ПЛІС та час виконання алгоритму), а також споживану потужність. За результатами досліджень сформовано новий метод проектування спеціалізованих процесорів.

  1. Melnyk A.O., Melnyk V.A. Personal supercomputers: architecture, design, application. Monograph. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, 2013. - 516 pp.
  2. Melnyk A., Salo A., Klimenko V., Tsigilik L., Yurchuk A. Chameleon - a system of high-level synthesis of specialized processors. Scientific and Technical Journal of Kharkiv Aerospace University "Radioelectronic and Computer Systems". 2009. №5. P. 189-194.
  3. Melnyk AO, Tsygylyk L.O., Majstrenko M.V. Instrumental means for studying the characteristics of processing processors for signals generated by the system of high-level synthesis "Chameleon". Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. - 2015 - No. 830: Computer Systems and Networks. - P. 74-83.
  4. Anatoliy O. Melnyk, Viktor A. Melnyk, • Liubomyr O Tsyhylyk. Task Scaling with Chameleon © C2HDL Design Tool in Self-Configurable Computer Systems Based on Partially Reconfigurable FPGAs. Advances in Cyber-Physical Systems. Vol. 1, No. 1, 2016, pp. 31-38.