Підвищення швидкості роботи веб-додатків

2020;
: сс. 33 - 43
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Односторінкові веб-додатки — це технологія веб-додатка, яка складається з однієї веб- сторінки, яка взаємодіє з користувачем, динамічно генеруючи поточну сторінку, а не завантажує цілі нові сторінки з сервера. Наведено методику створення веб-додатка на основі SPA технології (односторінковий веб-додаток) як метод підвищення швидкості роботи веб-додатків на основі використання сучасних фреймворків, інструментів та засобів розроблення клієнтської та серверної частини односторінкового веб-додатка. На основі цієї методики розроблений власний веб-додаток і на його основі визначена швидкість відгуку, яка є меншою ніж оптимальна швидкість відгуку для односторінкових веб-додатків. Дано роз’яснення, завдяки яким рішенням збільшується швидкість відгуку та продуктивність роботи в односторінковому веб-додатку та чому створення багатосторінкового сайту є не найкращою ідеєю.

 1. Black C., Building a Single Page Web Application with Knockout.js / Black C., Ly D. Packt Publishing, 2014. 152 p.
 2. Monteiro  F.,  Learning  Single-page  WebApplicationDevelopment  /  Monteiro  F.  –  Packt  Publishing, 2014. 214 p.
 3. Mikovski M., Development of one-page web applications / Mikovski M. DMK Press, 2014. 512 p.
 4. Brown E., Web Development with Node and Express / Brown E. O`Really, 2017. 336 p.
 5. Young A., Meck B., Cantelon M., Node.js in Action / Young A., Meck B., Cantelon M. Manning, 2018. 432 p.
 6. Chinnathambi K., Learning react / Chinnathambi K. – Addison Wesley, 2019. 368 p.
 7. Tielens M. T, React in Action / Tielens M. T. Manning, 2019. 368 p.
 8. Banker K., Bakkum P., Shaun V., Hawkins T., MongoDB in Action / Banker K., Bakkum P., Shaun V., Hawkins T. Manning, 2016. 482 p.
 9. Official site of AngularJS. – Access mode https://angularjs.org/ Access date: 13.05.2020.
 10. Seshardi S., AngularJS: Up and Running. / Seshadri S., Green B. – O'Reilly Media, 2014. 322 p.
 11. Herrington J., Learning AngularJS. / Herrington J. – Packt Publishing, 2015. 235 p.
 12. Official ReactJS website. – Access mode https://uk.reactjs.org/Access date: 13.05.2020.
 13. The official website of Node.JS. Access mode https://nodejs.org/en/Access date: 13.05.2020.