КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КАВІТАЦІЇ В РІДКИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Автори:
1
Національний університет „Львівська політехніка”

Виконано експериментальні дослідження закономірностей процесу кавітації модельних
розчинів, наведено залежності зміни параметрів ефективності процесу від концентрації
розчину та частоти вібрації. Створено твердотільну модель лабораторного віброрезо-
нансного електромагнітного кавітатора у програмному комплексі SolidWorks 2016
Educational Edition. На основі моделювання процесу кавітації визначено основні
гідродинамічні параметри: зміну температури, статичного тиску та швидкості потоку у
робочій камері лабораторної установки.

1. Lamb, W. S. Cavitation and aeration in hydraulic systems. Bedfordshire, UK. BHRGroup, 1987,
114 p. 2. Rood, E. P. Review – mechanism of cavitation inception. Trans. ASME, J. Fluids Engng, 1991,
113, 163–175. 3. Knapp, R. T., Daily, J. W., and Hammitt, F. G. Cavitation. McGraw-Hill, New York,
1970. 4. Delannoy, Y. and Kueny, J. L. Two phase flow approach in unsteady cavitation modelling. In
ASME cavitation and multiphase forum, 1990. 5. Ellis, A. T., Cavitation in Hydrodynamics. HMSO, Paper
8, 1956. 6. Martynov S.S., Mason D.J., and Heikal M.R. Numerical simulation of cavitation flows based on
their hydrodynamic similarity, 2005. 7. Shevchuk L.I. et al. Nyzkochastotni vibrorezonansni kavitatory,
176, 2013. 8. Tickoo Sham. Solidworks 2016 for Designers. CADCIM Technologies, 2016. 9. Instruction
for SolidWorks: version for SOLIDWORKS 2016 SP05. 10. Pidhirnyi R., Hlukhaniuk A., Motrunich O.,
Ivashchuk O., Starchevskyy V. The simulation of cavitation process using the engineering analysis
method. Proceedings of 7th International Youth Science Forum “Litteris Et Artibus”. 2017, P. 81–82.