Прогнозування стану техногенної ситуації за допомогою імітаційної моделі, що базується на багатовимірному рівнянні дифузії

Савчук Т.О. Прогнозування стану техногенної ситуації за допомогою імітаційної моделі, що базується на багатовимірному рівнянні дифузії / Т.О. Савчук, А.В. Козачук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 473–478. – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Савчук Т. О., Козачук А. В.

Article describes application of multidimensional diffusion-based simulation to forecasting of the state of technogenic situation. Ability to increase stability of the proposed solution for technogenic situations that can be described with four or less parameters is shown.

1. Савчук Т. О. Аналіз методів прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, що базуються на теорії штучного інтелекту / Т. О. Савчук, А. В. Козачук // Системний аналіз та інформаційні технології: мат. 12-ї Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT 2010 — м. Київ, 25–29 травня 2010 р. / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» — С. 309.
2. Юхимчук С. В. Моделі автоматизації вироблення рекомендацій керівнику гасіння пожежі на залізничному транспорті / С. В. Юхимчук, М. Д. Кацман. — Вінниця: Універсум, 2008. — 144 с.
3. Айвазян С. А. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / С. Айвазян, В. Бухштабер, И. Енюков, Л. Мешалкин // Финансы и статистика. — М., 1989. — 608 с.
4. Барсегян А. А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. — СПб.: БХВ-Петербург, — 2004. — 49 с.
5. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. — М.: Энергия, 1977. — 343 с.
6. Савчук Т. О. Результати моделювання стану температурного поля залізничної цистерни / Т. О. Савчук, А. В. Козачук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки» (м. Хмельницький). — 2011. — № 1. — С. 192–196.