ДОСЛІДЖЕННЯ КАВІТАЦІЙНОГО РОЗКЛАДУ НАТРІЮ ГІПОХЛОРИТУ В ІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University
3
ДВНЗ “Калуський політехнічний коледж”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено кавітаційний розклад натрію гіпохлориту, що міститься у стічних
водах цеху каустичної соди і хлору, за ізотермічних умов. Встановлено залежність
тривалості та кінетичних параметрів процесу від температури та потужності УЗ-
випромінювання. Встановлено, що ефективність розкладу натрію гіпохлориту за дії
акустичних коливань УЗ-діапазону є істотно вищою, ніж під час його термічної
каталітичної деструкції як промислового процесу.

1. Знак З. О., Гнатишин Н. М. Комплексна технологія очищення стічних вод електрохімічних
виробництв та органічного синтезу // Вода і довкілля: Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп.
(Київ, 8–11 листопада). – К.: ТОВ “Міжнародний виставковий центр”, 2011. – С. 239.
2. Запольський А. К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.
3. Frank A. Miller. Disinfection with Liquid Sodium Hypochlorite: Principles, Methods, and Lessons
Learned. // Florida Water Resources Journal, April, 2012, р. 4–8. 4. Yangang Feng, Daniel W. Smith,
Jams R. Bolton. Photolesis of aqueous free clorine species (HOCl and OCl-) with 254 nm ultraviolet
light // J. Environ. Eng. 2007. –№6, р. 277–284. 5. Lister M.W. Decomposition of sodium hypochlorite;
the catalyzed reaction // Canadian Journal of Chemistry. 2011, – № 34(4). – р. 479–488. 6. Kwang-Wook
Kim, Eil-Hee Lee, Dong-Yong Chung, Jei-Kwon Moon, Hyun-Soo Shin, Jung-Sik Kim, Dong-Woo Shin.
Manufacture characteristics of metal oxide–hydroxides for the catalytic decomposition of a sodium
hypochlorite solution // Chemical Engineering Journal. 2012. – №8, – р. 200–202.7. J. Moorhouse.
Modern Chlor-Alkali Technology. Chichester. MPG Books ltd. 2001. 8. Бикбулатов И.Х. Безотходное
производство хлоргидринов. – М.: Химия, 2000. – 167 с. 9. Знак З. О., Гнатишин Н. М.
Інтенсифікація термічного розкладу натрію та кальцію гіпохлоритів // Восточно-европейский
журнал передовых технологий. 2010 – № 6/6 (48), – С. 40–43. 10. Кластерная структура
стабильных нанопузырей растворенного газа в глубоко очищенной воде / Н. Ф. Бункин, Н. В.
Суязов, А. В. Шкирин и др. // ЖЭТФ. – 2009. – Т. 135. – Вып. 5. – С. 917–937. 11. Яворський В. Т.,
Гнатишин Н. М., Знак З. О. Безреагентне очищення стічних вод від натрію гіпохлориту у
кавітаційних полях // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2015. – № 1. – С. 42–48. 12. Загальна
хімічна технологія: підручник. – 3-тє вид. / В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак,
Л. В. Савчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 540 с.