дослідження процесу знешкодження рідких відходів виробництва олефінів розчинами натрію гіпохлориту

2017;
: ст. 517–522
Надіслано: Лютий 06, 2017
Переглянуто: Лютий 27, 2017
Прийнято: Квітень 25, 2017
Автори:
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University

Досліджено вплив співвідношення органічних сполук алкенового та аренового рядів як компонентів стічних вод виробництва олефінів, загальний вміст яких виражений величиною хімічного споживання кисню, з натрію гіпохлоритом як рідким відходом виробництва каустичної соди і хлору. Встановлено принципову можливість взаємного знешкодження рідких відходів та стічних вод. Здійснення процесу в кавітаційному полі дає змогу істотно скоротити тривалість процесу та зменшити співвідношення між натрію гіпохлоритом та органічними сполуками. Реалізація цього процесу в адіабатичних умовах збільшує швидкість процесу внаслідок збільшення температури середовища завдяки явищу кавітації. За розрахованими кінетичними параметрами процесу встановлено, що у разі збудження кавітації за допомогою магнітострикційного випромінювача процес відбувається у дифузійній області.

[1] Vasilenko L., Nikiforov A., Lobuhina T.: Metody Ochistki Promyshlennyh Stochnyh Vod. Ural. gos. lesotechn. univ., Ekaterinburh 2009.

[2] Malyovanyy M., Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 191.

[3] Mackenzie D.: Water and Wastewater Engineering. McGrawHill, New York, Madrid, New Delhi 2010.  

[4] Zapol'skyy A.: Vodopostachannia, Vodovidvedennia ta Iakist' Vody. Vyscha schola, Kyiv 2005.

[5] Mason T., Tiehm А.: Advances in Sonochemistry, v.6, 1st edn. Elsevier 2001. 

[6] Yuequn T., Jun C., Xiulan H. et al.: Chem. Eng. Technol., 2016, 39, 1363. https://doi.org/10.1002/ceat.201500362

[7] Dular M., Griessler-Bulc T., Gutierrez-Aguirre I. et al.: Ultrason. Sonochem., 2016, 29, 577. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2015.10.010.

[8] Koval I., Kislenko V., Shevchuk I., Starchevskyy V.: Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 463.

[9] Shabarov Yu.: Organicheskaia Khimiia, Tom 1. Khimiia, Moskva 1994.

[10] Fiodorova E.: Instrumentalnye Metody Analiza Organicheskikh Veschestv. Sykt. lesn. inst., Syktyvkar 2013.

[11] Roberts Dzh., Kaserio M.: Osnovy Organicheskoi Khimii, Tom 1. Mir, Moskva 1978.

[12] Margulis M.: Zvukokhimicheskie Reaktsii i Sonolyuminestsentsiia. Khimiia, Moskva 1986.