Дослідження розчинності поверхнево-активних речовин у воді за допомогою волоконно-оптичного спектрофотометру

Автори: 
Roland Nagy, Rubina Sallai, Laszlo Bartha and Arpad Vago

Roland Nagy-1, Rubina Sallai-1, Laszlo Bartha-1 and Arpad Vago-2

  1. Department of MOL - Hydrocarbon and Coal Processing, University of Pannonia, Egyetem str. 10., Veszprem, Hungary
  2. MOL Plc Exploration & Production Division, New Technologies and R&D, Oktoberhuszonharmadika str. 14., Budapest, Hungary; nroland@almos.uni-pannon.hu

Показано, що емульгатори на основі олій є значним потенціалом у нафтовій промисловості. Застосування нейоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР) при видобутку нафти набуває все більшого значення як додатку біодегредабельного типу. Розроблено прості та швидкі методи вимірювання, які можуть бути використані в промисловій практиці і придатні для контролю розчинності у воді ПАР, отриманих для вищевказаного процесу. Контроль здійснюється за допомогою волоконно-оптичного спектрофотометра AvaSpec.

[1] Schramm L. (Ed.): Surfactants: Fundamentals and Applications in the Petroleum Industry. Cambridge University Press 2009.
[2] Rosen M.: Surfactants and Interfacial Phenomena. John Wiley & Sons, NY 2012.
[3] Kronberg B., Holmberg K. and Lindman B.: Surface Chemistry of Surfactants and Polymers, John Wiley & Sons, NY 2014.
[4] Sadar M.: Turbidity Science. Technical Information Series, Booklet No. 11. Hach Comp. 2003. 
[5] Fletcher P. and Morris J.: Colloids & Surfaces A, 1995, 98, 147. 
[6] AkzoNobel: HLB and Emulsification, 2008. 
[7] ISO 17025. General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, 2005.
[8] Szumala P. and Szelag H.: J. Surfactants & Detergents, 2012, 15, 485.