сірководень

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИСОЦІАЦІЇ H2S У НАДВИСОКОЧАСТОТНОМУ ПЛАЗМОТРОНІ

Проведено теоретичний аналіз гідродинамічних умов у плазмохімічному реакторі при тангенціальному подаванні газу. Показано, що внаслідок створення закрученого потоку в реакторі виникає градієнт тиску, завдяки цьому вздовж  вертикальної осі виникає зона розрідження, що сприяє виникненню плазмового розряду. На підставі проведених експериментальних досліджень плазмолізу сірководню в закрученому потоці  та аналізу зображень плазмового розряду з використанням монохроматичних світлофільтрів встановлено загальну структуру плазмового розряду.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАТРІЮ ТІОЦІАНАТУ З МІНЕРАЛЬНИМИ КИСЛОТАМИ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОТРИМАНИХ ПРОДУКТІВ

Встановлено, що внаслідок взаємодії натрію тіоціанату, який є домішкою у натрію тіосульфаті, з мінеральними кислотами ( нітратною, сульфатною, хлоридною) утворюються малорозчинні осади. Вони зумовлюють надмірну зольність полімерної сірки, яку одержують кислотним розкладом натрію тіосульфату. В середовищі нітратної кислоти утворюються високомолекулярні аморфні продукти, які ідентифіковано як біс ( триазин-4,6-дитіол-іл-2)полісульфід). Під дією сульфатної та хлоридної кислот утворюються низькомолекулярні продукти з високим ступенем кристалічності, добре розчинні в органічних середовищах.

КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД СІРКОВОДНЮ

Для очищення газів від сірководню у промисловості застосовують велику кількість різних методів. Більшість ранніх класифікацій поділяють методи очищення газів за агрегатним станом поглинача. Показано, що така класифікація не повністю охоплює існуючі промислові методи очищення газів від сірководню.

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЦИНКОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ТА КОРОЗИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Для захисту елементів конструкцій від корозії на шельфі Чорного моря часто використовують, як органічні, так і неорганічні покриття, а також корозійностійкі сплави, що дає змогу використовувати обладнання в більш агресивних середовищах, розширюючи умови їх застосування. Однак захисні властивості протикорозійних покриттів в середовищах за наявності сірководню та одночасної дії механічних напружень вивчено не достатньо.