ОЧИЩЕННЯ АКРИЛАМІДУ ВІД ІНГІБІТОРІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛАМІДУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Поліакриламід та коолігомери на його основі широко застосовуються  як флокулюючі агенти  для  розділення  промислових  суспензій.  Утворення  полімерів  залежить  від  вмісту різного  роду  домішок,  які  знаходяться  в  мономері.  У  статті  відображено  наукові  та практичні  відомості  про  одержання  акриламіду  сірчанокислотним  методом  гідратації нітрилу  акрилової  кислоти   у  вигляді  водного  розчину  різних  концентрацій  та  більш сучасним гетерогеннокаталітичним методом  гідратації  акрилонітрилу  з  використанням  як каталізаторів металів зі змінною валентністю.  Проаналізовано шляхи забруднення різними домішками  акриламіду  на  стадіях  виробництва  з  метою  застосування  відповідних  методів його очищення. Проведено лабораторні дослідження очищення водного розчину акриламіду від іонів заліза як елементу інгібітування передчасного процесу полімеризації.  

  1. Norbert M.B. (1970). Acrylamide and related amides. іn Vinil diene monomers. Vol 1, (E/C/ Leonard, ed.), New Yor, Wiley-Interscience. 
  2. Mokrivskiy T.M., Mihaylishin I.O. (1987) Intensifikatsiya protsessa i tehnologiya geterogenno-kataliticheskoy gidratatsii akrilonitrila. (Dep. v UkrNIINTI-1987-1667-Uk87-97p.)

3. Tokano T., Sato Y. (1979) JPS54129190A (Yapan) Oderzhannya akrilamidu gidratatsieyu akrilonitrilu.

4. Proffit A. C.(1962) US Pat. № US3022279A. Process for making hydrolized polyacrylamide.  

5. Guzman P,, Ortiz Angel I., Irabien A. (1986). Purification of industrial acrylamide by ion exchange. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 25 (3), 771-776.

6. Saitoh J., Fujii K., Nakagawa T., Honda T.,  Mitsuishi T., Itoh H. (1980). Patent No. US4302600A, Process for the purification of an aqueous acrylamide solution, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

7. Asano S., Shizuka K., Mikami J., Hirakawa K., Matsumura M. (1977).  Patent No. US4108893A, Purification of an aqueous solution of acrylamide Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

8. Asano S.,  Hirakawa K., Matsumura M., Mikami J., Sei K. (1976). Patent No. JPS5291818A, Purification of aqueous solutions of acrylamide,  Tokyo, Japan Patent Office

9. Singh, V., Pandey, S., Singh, S. K., & Sanghi, R. (2009). Removal of cadmium from aqueous solutions by adsorption using poly(acrylamide) modified guar gum–silica nanocomposites. Separation and Purification Technology, 67(3), 251–261. doi:10.1016/j.seppur.2009.02.023

10. Krul, L. P., Nareiko, E. I., Matusevich, Y. I., Yakimtsova, L. B., Matusevich, V., & Seeber, W. (2000). Water super absorbents based on copolymers of acrylamide with sodium acrylate. Polymer Bulletin, 45(2), 159–165. doi:10.1007/pl00006832

11. Mittal, H., Jindal, R., Kaith, B. S., Maity, A., & Ray, S. S. (2015). Flocculation and adsorption properties of biodegradable gum-ghatti-grafted poly(acrylamide- co -methacrylic acid) hydrogels. Carbohydrate Polymers, 115, 617–628. doi:10.1016/j.carbpol.2014.09.026

12. Huang, S.-Y., Lipp, D. W., & Farinato, R. S. (2001). Acrylamide Polymers. Encyclopedia of Polymer Science and Technology. doi:10.1002/0471440264.pst004 

13. Pedreschi, F., Mariotti, M. S., & Granby, K. (2013). Current issues in dietary acrylamide: formation, mitigation and risk assessment. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(1), 9–20. doi:10.1002/jsfa.6349 

14. Lewandowska, K. (2006). Comparative studies of rheological properties of polyacrylamide and partially hydrolyzed polyacrylamide solutions. Journal of Applied Polymer Science, 103(4), 2235–2241. doi:10.1002/app.25247