ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОЇ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНОГО КОМПОЗИТУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

 Досліджено основні фізико-механічні та теплофізичні характеристики композитних матеріалів на  основі  епоксидної  смоли  ЕД-20  і  пероксидної  смоли  ЕД-20П ( модифікована  трет-бутил гідропероксидом  ЕД-20  з  молекулярною  масою 480)  у  співвідношенні 30  мас.ч.  ЕД-20П  на 70  мас.ч. ЕД-20  і  ненасиченого  олігоестеру  ТГМ-3.  Як  активний  розбавлювач  епокси-олігоестерних  сумішей використовували  бутилметакрилат.  В  якості  твердника  застосовували  поліетиленполіамін  в стеохімічному  співвідношенні.  Для  порівняння  вивчали  композиції,  які  не  містили  смоли  ЕД-20П. Показана перевага композицій в склад яких входить модифікована смола ЕД-20П. 

1.Kopan,V.S.(2004). Kompozicijni materialy. Kyyiv: Pulisary. [in Ukraine]

2.Savchuk,P.P.(2010). Naukovi i technologichni osnovy stvorennia ta kerovanogo phunkcionuvannia epoksydnuch kompozutiv z riznym stupenem napovnennia. (Doctoral dissertation). Instytut problem materieloznavstva, Kyyiv. [in Ukrainian].

3.Martynyuk,G.O., Sirenko,L.Ya., & Boyiko,M.I.(2014). Epoksydni smoly i kompozycijni materialy na yich osnovi (oglyad). Visnyk Prykarpatskogo nacionalnogo universytetu im. V. Stefanyka, 28, 115-132. [in Ukrainian].

4.Ivanov,S.V., & Samarska,T.G.(2009). Lakofarbovi materialy ciliovogo pryznachennya. Kyyiv, Nacionalnyj aviacijnyj universytet «NAU-druk». [in Ukrainian].

5.Prychodko,A.P., & Charchenko,E.S.(2007). Razrabotka modyficyrovannogo polymerrastvora na osnove epoksydnoj smoly. Stroyitelstvo, materyalovedenie, mashynostroenie, (43, pp.376-380). Doneczk, Pgasa.  [in Russian]

6.Shevelev,A.Yu., Zeleneva,T.P., & Zelenev,Yu.V.(2004). Vlianie modyfikaciy polimerov razlichnogo stroeniya na ich strukturu i svojstva. Plasticheskie massy, 10, 16 - 22. [in Russian]

7.Bratychak,Mch.Mch., Zemke,V.M., & Chopyk,N.V.(2019). Strukturuvannya epoksy-oligoesternych kompozycij u prysutnosti peroksydovanoyi epoksydnoyi smoly. Chemistry, Technology and Application of Substances, 2(1), 133–137. doi.org/10.23939/ctas2019.01.133 [in Ukrainian].

8.Bratychak,Mch.M. & Bratychak,Mch.Mch.(2003). Peroksydni poxidni epoksydnych smol. Syntez, vlastyvosti, zastosuvannya. Lviv, Lvivska politechnika. [in Ukrainian].

9.Bratychak,Mch., Shyshchak,O.& Astachova,O.(2010). Synthesis of peroxy oligomers based on epoxy compounds using tert-butyl peroxymethanol. Oxidation Communications, 4(33), 803-814.

10.Bratychak,Mch.M., Chervinskyj,T.I., Gagin,M.B., Namyesnik,Ya., & Kropidlovska,A.(2006). Strukturuvannya epoksy-oligoesternych sumishej v prysutnosti peroksydnoyi poxidnoyi epoksydnoyi smoly ED-20. Ukranskyj ximichnyj zhurnal, 5(72), 58-63. [in Ukrainian].

11.Stuxlyak,P.D., Mytnyk,M.M., & Mykytyshyn,A.G.(2000). Torsijnyj mayatnyk dlya doslidzhennya dynamichnych charakterystyk polimernych materialiv. Fizyko-chimichna mechanika materialiv, 3, 82 – 83. [in Ukrainian].

12.Buketov,A.V., Stuxlyak,P.D., & Kaliba,E.M.(2005). Fizyko-chimichni procesy pry formuvanni epoksykompozytnych materialiv. Ternopil, Zbruch. [in Ukraine]

13. Buketov,A., Stuxlyak,P., & Levyczkyj,V.(2008). Doslidzhennya adgezijnoyi micznosti i zalyshkovych napruzhen u modyfikovanych epoksydnych kompozytach. Visnyk Ternopilskogo derzhavnogo texnichnogo universytetu, 4(13), 31-40. [in Ukrainian].