композиція

ФОРМА І ЗАДАЧІ ФОРМОТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІЙ КОМПОЗИЦІЇ

У даній роботі вивчено поняття архітектурної форми, як межі зовнішніх і внутрішніх характеристик форми, її ролі в структурі композиційного образу і розкриття певних аспектів формотворення, характерних для різних видів матеріалів, їх сортаменту і типізації.

СВІТЛО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ САКРАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ЛЕ КОРБЮЗЬЄ

Статтю присвячено аналізу світлової композиції в просторі сакральних будівель спроектованих видатним французьким архітектором Ле Корбюзьє в 50-60-х роках минулого століття. Розкрито сутність методики проектування світлового середовища модерних храмів архітектора, встановлено способи та засоби формування світло-просторових композицій цих будівель.

ПОРТАЛИ В ОЗДОБЛЕННІ ВИЗНАЧНОГО ХРАМОВОГО АНСАМБЛЮ ЛЬВОВА

Показано роль порталів в оздобленні храмового ансамблю  Успення Богородиці  у Львові. На   прикладі порталів  собору Успення Богородиці, каплиці Трьох Святителів та вежі-дзвіниці  розглянуто особливості використання декоративної різьби в камені у  пластичному вирішенні фасадів сакральних споруд в період ренесансу у Львові. Проаналізовано композиційні і стилістичні особливості ренесансних порталів споруд храмового ансамблю. З метою фізичного збереження  унікальних порталів, визначних творів мистецтва та архітектури, окреслено комплексні заходи їх реставрації.

ОБРАЗОТВОРЧО-ШРИФТОВА КОМПОЗИЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАКОВАННЯ

Стаття висвітлює актуальні проблеми пошуку нових способів застосування шрифту та візуального образотворчого  елементу в проєктно-дизайнерській методиці пошуку композиційної  цілості розробки  графічної ідентифікації  для пакування споживчих товарів. Розглянуто позиціювання  та роль авторського креативного мислення у вирішенні доцільного синтезу формотворення та  оптимальної  зручності, стилістичної актуальності, маркетингової успішної  складової для розробки паковання  продукції товарів із зоосегменту.

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОЇ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНОГО КОМПОЗИТУ

 Досліджено основні фізико-механічні та теплофізичні характеристики композитних матеріалів на  основі  епоксидної  смоли  ЕД-20  і  пероксидної  смоли  ЕД-20П ( модифікована  трет-бутил гідропероксидом  ЕД-20  з  молекулярною  масою 480)  у  співвідношенні 30  мас.ч.  ЕД-20П  на 70  мас.ч. ЕД-20  і  ненасиченого  олігоестеру  ТГМ-3.  Як  активний  розбавлювач  епокси-олігоестерних  сумішей використовували  бутилметакрилат.  В  якості  твердника  застосовували  поліетиленполіамін  в стеохімічному  співвідношенні.

СТРУКТУРУВАННЯ ЕПОКСИОЛІГОЕСТЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ У ПРИСУТНОСТІ ПЕРОКСИДОВАНОЇ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ

Щоб  покращити властивості епоксидних смол  їх модифікують різними сполуками, зокрема олігоестерами. Композиції на основі епоксидної смоли ЕД-20 і ненасичених олігоестерів структуруються в присутності поліетиленполіаміну (ПЕПА). Олігоестер виконує роль пластифікатора, що хімічно не зв’язаний з молекулами просторово-зшитої структури. Це приводить до того, що в процесі експлуатації плівок на основі епоксиолігоестерних композицій спостерігається погіршення їх фізико-механічних і хімічних властивостей.

Творчість мулярських майстрів і скульпторів-декораторів львівських споруд кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Розглянено життєвий і творчий шлях львівських скульпторів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Проаналізовано їх монументально-декоративні і дизайнерські твори, виокремлено формально-стильові прийоми.

Архітектурно-просторова організація вулиці Проскурівської міста Хмельницького

У статті розглянуто питання щодо визначення ролі історичної споруди у м. Хмельницькому на вул. Проскурівській у структурі міста на макрорівні, зроблено комплексна оцінка стану споруди, досліджено композиційні особливості фасаду, оцінено її історичне значення.

Історичні паралелі формування архітектури залізничних вокзалів Галичини і Тиролю

Досліджено зовнішні просторово-композиційні властивості будівель залізничних вокзалів різного часу на території історичних Галичини і Тиролю. Виявляються спільні ознаки і тенденції їхнього формування під впливом ідеологічних та політичних чинників.