Демократичний тренд розвитку публічно-управлінської сфери України в поствоєнний період

DG.
2023;
: cc. 1 - 11
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто необхідність розвитку публічно-управлінської сфери України в поствоєнний період на демократичних засадах і визначено зміст загроз тоталітарного режиму, що несе в собі загарбницька війна рф. Демократичний розвиток визначено як тренд – вектор змін, досягнення якого не є безальтернативним і який стає реальністю за умови докладання зусиль всіх суб’єктів соціальних трансформацій. Обґрунтовано, що необхідною теоретико-методологічною засадою перетворення демократичного тренду в процес безумовного розвитку має бути дотримання спільної парадигми публічно-управлінської діяльності.

 1. Індекс місцевої демократії. Вид. 3-тє. URL: cid.center/edemindex.
 2. Тренди і моделі розвитку світової економіки : навч.-метод. компл. дисцип. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/49828/1/Trendy_modeli_rozvytku.pdf.
 3. Тренди розвитку громадянського суспільства. 2022. URL: https://www.prostir.ua/?news=trendy-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-2022.
 4. Шевцова С. Демократія: смерть чи відродження? URL: https://www. ukrinform.ua/rubric-polytics/3315758-demokratia-smert-ci-vidrodzenna.html.
 5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т 8 : Демократичне врядування. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_203_81828369.pdf.
 6. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. К. :Вид. дім “Альтернативи”, 2000. 304 с.
 7. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика : монографія. К. : ТОВ Вид-во “Юридична думка”, 2007. 336 с.
 8. Зберегти і розвинути демократію в Україні: які виклики в демократичній трансформації : матер. конф. URL: https://rpr.org.ua/news/yak-zberehty-demokratiiu-v- ukraini-pid-chas-viyny-dumky-politykiv-i-hromadskykh-ekspertiv/.
 9. Петровський П. Науково-методологічна культура як чинник розвитку сфери публічності в Україні. URL: https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-228- 2021/naukovo-metodologichna-kultura-yak-chynnyk-rozvytku-sfery.
 10. Пасенюк К. Рандомократія: Чому наповнити парламент випадковими людьми може бути  непоганою ідеєю. URL: https://voxukraine.org/randomokratiya-chomu- napovnyty-parlament-vypadkovymy-lyudmy-mozhe-buty-nepoganoyu-ideyeyu/.
 11. Петровський П. М. Актуальність наукового обґрунтування публічно- управлінської діяльності в умовах війни // Демократичне врядування. 2022. Вип. 2 (30). С. 1–13. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/jan/29787/ verstka30-3-15.pdf.
 12. Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова. М. :Прогресс, 1975. 278 с.
 13. Muns J. N. Governance Improvement: A Paradigm Shift. URL: http://usmayors.org/ destpractices/bp_volume_2/plano.htm.