Ефективність системи податкового адміністрування в Україні

Автори: 
О. Я. Бойко

Обґрунтовано сутність податкового адміністрування в Україні. Проаналізовано положення щодо ефективності здійснення податкового адміністрування та вибору основних напрямів його ефективного формування. Охарактеризовано видатки на адміністрування у різних країнах світу. Дано оцінку витрат на податкове адміністрування в Україні та обґрунтовано причини необхідності реформування системи податкового адміністрування.

 1. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2012. 312 с.
 2. Донченко Т. В., Безвух С. В. Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 4. URL : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5315/1.
 3. Звіт про виконання Державного бюджету. URL : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.
 4. Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. К. : Центр учбової літератури, 2009. 456 с.
 5. Максименко А. В. Позиція України під призмою міжнародного податкового адміністрування. URL : http://www.sworld.com.ua/konfer26/782.pdf.
 6. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. М. : МП “Эконов-Ключ”, 1993. С. 396.
 7. Звіт про виконання Державного бюджету. URL : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.
 8. Державна служба статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві (реформа управління державною власністю, податкова реформа, децентралізація, оцінка реформаторів). URL : http://prev.reforms.in.ua/sites/default/files/documents/tns-nrc/2015.
 10. Paying Taxes 2015. The Global Picture. Price water house Coopers and the World Bank Group. 115 p. URL : http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015.
 11. Paying Taxes 2016. The Global Picture. Price water house Coopers and the World Bank Group. 115 p. URL : http://read.pwc.com/i/601095-paying-taxes-2016.
 12. Paying Taxes 2015. The Global Picture. PricewaterhouseCoopers and the World Bank Group...
 13. Paying Taxes 2016. The Global Picture. PricewaterhouseCoopers and the World Bank Group...
 14. Касперович Ю. В. Податкові механізми відновлення соціально-економічного розвитку в контексті реформи 2016 року. № 74. Серія “Економіка”. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/podatkovi_mehanizmu-f6424.pdf.
 15. Мельник М. І., Лещух І. В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : монографія. Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, 2015. 330 с.