Випуск 20, 2017

У цьому номері

(12 статей)

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління