Формування глобальної стратегії збереження здоров’я: інституційний вимір

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Зазначено, що підтримані урядами стратегії безпечного, справедливого і здорового світу до 2030 р., визначені Цілями сталого розвитку, стали основою початку інтеграції конкретних заходів щодо збереження здоров’я в різних секторах та галузях. Зауважено, що нові виклики, що постають перед системою охорони здоров’я, заставляють уряди переглядати політику збереження здоров’я та управлінські підходи в цьому напрямі. Згадано, що завдяки поєднанню інституційної різноманітності, було створено багато мереж співпраці для вирішення медико-соціальних проблем, пов’язаних із управлінням, а також для поліпшення результатів системи охорони здоров’я і зміцнення її потенціалу. Визначено, що таке об’єднання дає змогу країнам-членам в усьому світі регулярно звертатися один до одного у разі глобальних проблем, обговорювати та аналізувати подальші узгоджені дії з наступним удосконаленням політики для їх вирішення.

 1. United Nations. (2013). MDG Acceleration and Beyond 2015. URL : http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml.
 2. Mathur, M. R., Williams, D. M., Reddy, K. S., Watt, R. G. (2015). Universal health coverage: a unique policy opportunity for oral health. Journal of dental research94 (3 Suppl), рр. 3-5. URL : https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/ articles/PMC4541093.
 3. Sustainable Development Goals. URL : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.
 4. Hambrey, J. (2017). The 2030 agenda and the sustainable development goals: the challenge for aquaculture development and management, FAO Fisheries and Aquaculture Circular, № C1141. URL : http://www.fao.org/3/a-i7808e.pdf.
 5. Institute for Health Metrics and Evaluation. (2017). Financing Global Health 2016: Development Assistance, Public and Private Health Spending for the Pursuit of Universal Health Coverage.
 6. Ibid.
 7. Joint WHO/World Bank new release. New report shows that 400 million do not have access to essential health services. URL : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/en.
 8. World Bank. FundsforNGOs. URL : https://www.fundsforngos.org/multilateral-funds-for-ngos/the-world-bank/.
 9. Svitovyi bank ta Ukraina. URL : http://siteresources.worldbank.org/ukraineinukrainianextn/Resources/455680-131 6425374845/WBUkraineUkr.pdf [in Ukrainian].
 10. General Assembly. (1977). Restructuring of the economic and social sectors of the United Nations System. URL : http://www.un-documents.net/a32r197.htm.
 11. WHO Uchrezhdenija Organizacii Obedinennyh Nacij. URL : http://www.euro.who.int/ru/about-us/partners/united-nations-system [in Russian].
 12. European Commission. European platform against poverty and social exclusion. URL : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=en.
 13. European Commission. (2014). Investments in health. Policy guide for the European structural and investment funds (ESIF) 2014 – 2020. URL : https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/health_structural_funds/docs/esif_guide_en.pdf.
 14. The Organisation for Economic Co-operation and Development. URL : http://www.oecd.org/about/history.
 15. The European Observatory on Health Systems and Policies. URL : http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/about-us.
 16. Van de Pas, R., Hill, P. S., Hammonds, R., Ooms, G., Forman, L., Waris, A., Sridhar, D. (2017). Global health governance in the sustainable development goals: Is it grounded in the right to health?, Global Challenges, № 1(1), pp. 47-60.
 17. Go4Health (Goals and Governance for Health). URL : http://www.go4health.eu.
 18. UHC2030 Health Systems Governance Collaborative. URL : https://www.uhc2030.org/news-events/uhc2030-news/article/health-systems-governance-collaborative-408257/.
 19. Ibid.