Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування

2022;
: cc. 7 - 15
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Маркетингова діяльність підприємств стає все важливішою складовою їх ефек- тивної діяльності, однак, із розвитком технологій традиційні способи просування това- рів поступово втрачають свою ефективність, адже більшість людей вже не довіряють рекламі.

Проаналізовано сутність і значення інноваційного і перспективного рекомен- даційного маркетингу. Наведені статистичні дані засвідчили популярність цього виду маркетингу в сучасному світі. Виділено його суб’єкти та стратегії, сформульовано осно- вні етапи впровадження рекомендаційного маркетингу, а також розглянуто кілька ус- пішних прикладів його впровадження. Наведено ключові тактики рекомендаційного маркетингу, а також підсумовано його переваги та недоліки, що може підвищити ефек- тивність такого неоднозначного виду маркетингу. В цілому ж, рекомендаційний марке- тинг необхідний не тільки для збільшення продажу, кількості клієнтів чи доходів, а й для стимулювання компаній до інноваційного розвитку.

 1. Що таке маркетинг із вуст в уста? (2022). URL: https://uk.theastrologypage.com/word-mouth-marketing.
 2. Ong W. J. (2002). «Orality and Literacy: The Technologizing of the Word». Routledge.
 3. Акулич М. В. (2022). Сарафанный маркетинг (или маркетинг «из уст в уста»). Litres.
 4. Word of Mouth Marketing in 2022: How to Create a Strategy for Social Media Buzz & Skyrocket Referral Sales. Retrieved from: https://www.bigcommerce.com/blog/word-of-mouth-marketing/#word-of-mouth-marketing- statistics.
 5. Nielsen (2012). Global Trust in Advertising and Brand Messages. Retrieved from: https://www.nielsen.com/ us/en/insights/report/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages-2/#.
 6. Todorov G. (2022). 99 Essential Word of Mouth Marketing Statistics 2022 [WOM Marketing Stats]. Re- trieved from: https://thrivemyway.com/wom-marketing-stats/.
 7. Лебедев Ю. В. (2015). «Сарафанное радио» как прием маркетинга, и его значение для малого бизне- са. ООО «Олимп». Научные исследования, № 1, 56–59.
 8. Sirma E. (2009). Word-of-mouth marketing from a global perspective. ISCTE Business School. Retrieved from:        https://repositorio.iscteiul.pt/bitstream/10071/2506/1/MasterThesis_EdaS....
 9. Які канали комунікації найбільше привертають увагу та викликають довіру у споживачів? Retrieved from:     https://digdata.com.ua/index.php/uk/kanaly-komunikatsiyi/.
 10. Маркетинг із уст в уста. URL: https://uk.xn----7sbiewaowdbfdjyt.pp.ua/1453252/1/marketing-iz-ust-v- usta.html.
 11. Завьялов А. (2021). WOM-маркетинг для продвижения брендов, продуктов и сайтов. URL: https://okocrm.com/blog/wom-marketing/.
 12. Сарафанне радіо  як метод просування товарів та послуг (2014). URL: https://koloro.ua/ua/blog/ brending-i-marketing/sarafannoe-radio-kak-metod-prodvizheniya-tovarov-i-uslug.html.
 13. Что такое сарафанное радио: определение (2021). URL: https://koloro.ua/ua/blog/brending-i- marketing/sarafannoe-radio-kak-metod-prodvizheniya-tovarov-i-uslug.html.
 14. Рекомендаційний маркетинг або «сарафанне радіо» – як працює та чому такий ефективний. URL: https://homebiznes.in.ua/rekomendatsijnyj-marketynh-abo-sarafanne-radio-....
 15. The Mad Billionaire Behind GoPro: The World’s Hottest Camera Company (2013). Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/03/04/the-mad-billionaire-behind-gopro-the-worlds-hottest-camera-company/?sh=7f95b9a67471/.
 16. Как      использовать         маркетинговую         стратегию        GoPro       в      своем       бизнесе        (2022).       URL: https://worldscholarshipforum.com/ru/богатство/маркетинговая-стратегия-gopro/.
 17. Pros & Cons of Word of Mouth Marketing. Retrieved from: https://smallbusiness.chron.com/advertising- compliance-techniques-34342.html.
 18. Advantages and disadvantages of word-of-mouth marketing (2021). Retrieved from: https://howandwhat.net/advantages-disadvantages-word-mouth-marketing/.
 19. The Power of Word-of-Mouth Communication and Marketing (2020). Retrieved from: https://teamrxc.com/ post/the-power-of-word-of-mouth-communication-and-marketing/.