Колективна монографія 2022

ISBN: 978-617-7826-23-0
BOOK DOI: 10.51500/7826-23-0

Колективна монографія «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»

Опублікована за результатами 7-го Міжнародного конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»

Монографія присвячена освітленню результатів наукових доповідей, оголошених на 7-му Міжнародному конгресі «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», за тематикою:

  • екологічні аспекти, збереження біорізноманіття, моніторинг, аудит, системний аналіз та оцінка ризику;
  • відновлювані та нетрадиційні джерела енергії;
  • інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення ефективності використання матеріалів, води та енергії;
  • освіта та виховання для сталого розвитку;
  • економіко-управлінський супровід розроблення, впровадження і комерціалізації екоінновацій у системі сталого розвитку;
  • розвиток екологічного туризму в аспекті сталого розвитку;
  • цивільна безпека в аспекті сталого розвитку.

Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів тощо.