8-й Міжнародний молодіжний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! З радістю запрошуємо старшокласників, студентів, аспірантів та молодих вчених, яким небайдужий стан довкілля та проблеми сталого розвитку суспільства, взяти участь у роботі 8-го Міжнародного молодіжного конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», який відбудеться 2-3 березня 2023 р. у дистанційній формі. В рамках Конгресу планується проведення таких заходів: Пленарне засідання «Пріоритетні екологічні питання. Роль молоді у їх вирішенні»

  • Семінар 1. «Охорона атмосферного повітря»
  • Семінар 2. «Охорона водного середовища»
  • Семінар 3. «Сталий розвиток та збалансоване природокористування»

До участі в конгресі запрошуються всі зареєстровані учасники конгресу, які направили доповіді та заповнили реєстраційну форму (https://forms.gle/zYqPyAZLYKiWBLxw9). Учасник конгресу може бути автором не більше 3 тез в збірнику тез. ВАЖЛИВІ ДАТИ Реєстрація, подання тез доповідей у збірник тез – до 01.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ Початок реєстрації 02.03.2023 в 09:30 Відкриття конгресу 02.03.2023 в 10:00

Порядок подання матеріалів на публікацію у збірнику тез молодіжного конгресу

 

Тези конгресу подаються у терміни, визначені у повідомленні про конгрес на пошту конгресу young.eco.kongress@lpnu.ua (для відправки тез реєстрація ОБОВ'ЯЗКОВА, реєстраційна форма тут ). Вимоги до оформлення тез:

Обсяг - 1 друкована сторінка, всі поля по 25 мм.

До друку в матеріалах конгресу приймаються тези на українській чи англійській мовах.

  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word, розширення doc(docx). Шрифт: Times New Roman Cyr.
  • Таблиці слід оформляти наступним чином: в першому рядку слово "Таблиця 1"(курсивом, 11 pt), у наступному рядку ввести назву таблиці (напівжирний 11pt), після назви вставляти таблицю текст ( 9 pt)
  • Формули (11 pt) потрібно оформлювати по центру з нумерацією, оргкомітет рекомендує підготувати їх в MS Equation або MathType
  • Рисунки (не рекомендується включати) вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Спеціальна вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. вставляються у текст по центру.

 

Порядок розміщення матеріалу:

Автори: прізвища і ініціали співавторів друкуються великими літерами посередині, країна й місто в дужках (12pt). Прізвище доповідача слід підкреслити.

Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами, bold (напівжирний 12pt), інтервал до і після назви (6 pt)

Інформація про організацію, де виконана робота: у наступному рядку посередині назва закладу чи установи, його поштова та електронна адреса (курсивом, 12 pt).

Між анотацією та адресою потрібно залишити один пустий рядок

Анотація у наступному рядку з абзацу (1 см) після слова "Abstract" (bold напівжирний 11pt) англійською мовою – 5-7 рядків 11pt.

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу (1 см) 11pt.

 

Приклад оформлення тез у прикріпленому файлі.

Тези не рецензуються, програмний комітет за зміст тез відповідальності не несе. Один автор може бути присутнім не більше як у трьох тезах.