Порядок рецензування

Кожний рукопис підлягає процедурі рецензування.

Передаючи рукопис до редакції, автори погоджуються з процесом рецензії.

Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується «подвійного сліпого рецензування».

Всі представлені рукописи перевіряються, щоб визначити, чи відповідають вони профілю, етичній політиці журналу та чи належним чином підготовлені.

Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені або повернуті авторам на доопрацювання і повторного подання.

Прийняті для публікації рукописи спрямовуються на рецензію.

Рецензентами є досвідчені фахівці – члени редколегії або сторонні фахівці.

Під час рецензування оцінюються відповідність статті та її назви тематиці журналу, актуальність і науковий рівень, переваги і недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. Наприкінці робиться висновок про доцільність публікації. Рецензія надається автору статті на його запит без підпису, вказівки прізвища, посади і місця роботи рецензента.

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє автору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. А

втору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мотивована відмова.

На основі зауважень і рекомендацій рецензентів редколегія приймає рішення прийняти, відхилити або надіслати рукопис до альтернативного рецензента.

Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.

Після того, як рукопис прийнято, проходить професійне редагування, редагування англійської мови, коректура авторами, внесення остаточних поправок і публікація.