THE LIFE PATH AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF PROFESSOR DARIUSZ KOWALSKI

Автори:
1
Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology

The article describes the stages of professional formation and scientific priorities of Professor Dariusz Kowalski - completed schools, acquired degrees and professional experience, as well as a list of the most important publications. The following is a description of the main scientific research results and possibilities for their practical application.

[1] Kowalski D., Olszta W.:  Model wzrostu roślin oraz transportu wody i zanieczyszczeń, w: IIIo Oczyszczania ścieków miejskich w agrosystemach [in:] Filipek T. (Ed.), Akademia Rolnicza Lublin 1998, 303– 364.

[2] Kowalski D., Rubaj J., Widomski M.: Acta Agrophysica, 2005, 115, 57.

[3] Kowalski D., Rubaj J., Widomski M.: Acta Agrophysica, 2005, 116, 315.

[4] Olszta W., Kowalski D.: Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 2005, 121 (4).

[5] Widomski M., Kowalski D., Łagód G.: Modelowanie ruchu wody i transportu zanieczyszczeń w ośrodku porowatym. Przykłady zastosowania programu FEFLOW  [in:] Pawłowski L. (Ed.),  Podręczniki Inżynierii Środowiska, seria wydawnicza Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2013.

[6] Widomski M., Kowalski D., Iwanek M., Łagód G.  Modeling of water flow and pollutants transport in porous media : with exemplary calculations in FEFLOW, Politechnika Lubelska 2013.

[7] Kowalska B., Kowalski D., Rożej A.: J. Water Supply Res.  Technol. – AQUA, 2011, 60, 137. 

https://doi.org/10.2166/aqua.2011.004

[8] Kowalska B., Kowalski D., Suchorab P., Iwanek M.: Secondary water contamination in selected rural supply network [in:] Zimoch I.(Ed.), Current issues in water treatment and water distribution, Politechnika Śląska, Gliwice 2016, 161-172.

[9] Rożej A., Cydzik-Kwiatkowska A., Kowalska B., Kowalski D.: World J. Microbiol. & Biotechnol., 2015, 31, 37.

https://doi.org/10.1007/s11274-014-1761-6

[10] Wąsowski J., Kowalski D., Kowalska B. et al.: Applied Sci.-Basel, 2019, 9(7), 1348.

https://doi.org/10.3390/app9071348

[11] Kowalska B., Musz A., Kowalski D.: Polish J.  Environ. Studies, 2009, 18, 169.

[12] Hołota E., Kowalska B., Kowalski D.: Instal, 2018, 12, 55. 

[13] Kowalski D., Kowalska B., Hirol M., Hoołota E .: Polska Inżynieria Środowiska: prace, 2012, 2, 235. 

[14] Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.:  Bull.of The Polish Academy Of  Sci.-Tech. Sci., 2015,  63, 155. 

https://doi.org/10.1515/bpasts-2015-0017

[15] Kowalski D., Kowalska B., Hołota E., Choma A.: Ecolog. Chem. And  Eng., 2015, 22,  401.

https://doi.org/10.1515/eces-2015-0022

[16] Choma A., Kowalski D.:  Rocznik Ochrona Srodowiska. 2016, 18 (2),  134.

[17] Kowalski D., Kwietniewski M., Musz A., Widomski M.: Ochrona Środowiska, 2008, 1, 27.

[18] Kowalski D., Kowalska B., Bławucki T. et al.: Water, 2019, 11, 480.

https://doi.org/10.3390/w11030480

[19] Kowalski D., Miszta-Kruk K.:  Eng. Failure Anal., 2013, 35, 736.

https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.07.017

[20] Kozłowski E., Kowalska B., Kowalski D., Mazurkiewicz D.: Water Res Manag., 2019. 

https://doi.org/10.1007/s11269-019-02419-0

[21] Kozłowski E., Mazurkiewicz D., Kowalska B., Kowalski D.: Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells [in:]: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance  2019,  56-65.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-97490-3_6

[22] Rak. J.: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody do odbiorców  Politechniki Rzeszowskiej 2013.

[23] Kowalski D.: Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 88.

[24] Kowalska B., Kowalski D., Łagód G., Widomski M.: Modelling of hydraulics and pollutants transport in sewer systems : with exemplary calculations in SWMM. Politechnika Lubelska 2013.

[25] http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka.html 

[26] http://www.mpwik-zywiec.pl/projekty-ue/oczyszczanie-sciekow-w-zywcu-etap...

[27] Hirol M., Łagód G., Kowalski D., Procenko S. B.: Proektuvannâ sistem vodovìdvedennâ, očišennâ ta utilìzacìï stìčnih vod v malih naselenih punktah ta sìl´s´kìj mìscevostì.  Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ 2013.

[28] Bugała R., Borowczyk-Zalewska M., Kowalski D. et al.: Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Zeszyt Specjalny Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" 2017.