Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals

Authors: 

Ihor Petrushka, Olexandr Moroz

The process mechanism for sorption of strontium and cesium from liquid radioactive waste using modified bentonites from Yaziv sulfur deposit was investigated. The technique for predicting the intensity of the sorption process based on the comparison of experimental and calculated values of mass transfer coefficients was proposed. It was detected that the process of sorption extraction of strontium and cesium from liquid medium using modified clay minerals may be best described by a three-parameter model of the adsorption isotherms.

[1] Kul's'kyy L. A., Strakhov E. B., Voloshynova A. M.,
Blyznykova V. A. Ochystka vod atomnykh elektrostantsiy,
Kyiv: Naukova dumka, 1979.
[2] Kuznetsov Yu. V., Shchebetkovskiy V. N., Trusov A. H.
Osnovy ochystky vody ot radioaktyvnykh zahryazneniy.
2-e izdanye pod redaktsiey V. M. Vdovenko, M.:
Atomizdat, 1974, 360 s.
[3] Gafvert T., Ellmark C., Holm E. Removal of radionuclides
at a waterworks. Journal of Environmental
Radioactivity, 2002, Vol. 63, 105–115.
[4] Basharin A. V., Vishnevskajа M. A., Drugachenok,
Lebedev A. S., Baklai A. A. Sorbcionnoe vydelenijа 137-Cs
i 90-Sr karbonatosoderzhashim prirodnym mineralom
trepelom.: Radiohimijа, 2003, T. 43, No. 3, 262–264.
[5] Petrushka I. M. Mal'ovanyy M. S., Petrushka K. I. Mekhanizm
sorbtsiyi Cs–137 ta Sr–90 z ridkykh radioaktyvnykh
vidkhodiv modyfikovanymy Yazivs'kymy hlynamy:
Skhidno-yevropeys'kyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy,
2012, No. 4/b (58), 28–31.
[6] Petrova M. A., Flauers A. Dzh., Petrushka I. M., Krip I.
M. Vplyv kyslotnosti ta yonnoyi syly sol'ovykh rozchyniv
na sorbtsiyne vyluchennya strontsiyu ta tseziyu na
modyfikovanykh hlynystykh mineralakh: voprosy himii i
himicheskoi tehnologii, 2008, No. 3, 116–120.
[7] Rudobashta S. P. Massoperenos v sistemah s tverdoi
fazoi, Moskva: Himijа, 1980, 247.
[8] Braginskii L. N., Begachev V. I., Barabash V. M.
Peremeshivanie v zhidkih sredah, Leningrad: Himik,
1984, 336 s.