Випуск 6, Номер 4, 2021

У цьому номері

(12 статей)
Ruslana Valerko, Liudmyla Herasymchuk, Yevgenii Hurskyi, Anastasiya Pavlenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.201
cc.201-210
Uliana Storoshchuk, Myroslav Malovanyy, Ivan Tymchuk, Liubov Luchyt
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.238
cc.238-243
Artem Honcharenko, Olena Voloshkina, Ihor Kupinskyi, Olena Zhukova
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.251
cc.251-257
Myroslav Malovanyy, Volodymyr Zhuk, Ivan Tymchuk, Nataliya Vronska, Bogdan Zavoyko, Olha Senkovych
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.264
cc.264-269
Volodymyr Mokryi, Ihor Petrushka, Elvira Dzhumelia, Oksana Chayka, Sergij Korolko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.270
cc.270-274