ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИНІТАРСЬКОГО МОНАСТИРЯ СТАНІСЛАВІВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ

Автори:
1
Національний університет "Львівська Політехніка"

Монастир та костел чернечого ордену тринітаріїв були важливою частиною первісної розплануваьної структури міста-фортаці Станіславова (сьогодні місто Івано-Франківськ), архітектурним комплексом наземних, казематованих і підземних споруд сакрального, житлового і складського призначення. Досліджено первинний вигляд та склад, історичні періоди розбудови, подальший розвиток та сучасний стан сакрального комплексу ордену тринітаріїв.

Hypomnema Ordinis Discalceatorum Sanctissimæ Trinitatis, Redemptionis Captivorum, In Inclytum Regnum Poloniæ introducti, 1753. Typographia Collegii Scholarum Piarum.

Trynitarze OSST, 2010. Krótka historia zakonu Trójcy Przenajświętszej na terenie Polski (1685 - 1907) [online] Доступно: <http://www.trynitarze.pl/index.php/trynitarze-w-polsce> [Дата звернення 18 Вересня 2019].

Ostrowski J. K., 2008. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Краків: Secesja.

Pawłowiczowa, M., 2014. Dziewięć katolickich kościołów Stanisławowa oraz ich losy. Studia Pastoralne Uniwersytet Śląski, 10, с. 478-496.

Площанський, В.М., 2009. Галицько-Руське місто Станиславів з достовірних джерел. 12-те вид. Івано-Франківськ: Лілея-НВ