ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОЇ СТРУКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ КУРОРТІВ НА ПРИКЛАДІ ЯРЕМЧЕ, ТАТАРОВА, ВОРОХТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1
Школа докторської Політехніки Вроцлавської, Вроцлав
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

У невеликому за обсягом дослідженні локалізовано громадські простори історичних центрів трьох курортів Івано-Франківського регіону (Яремче, Татарова, Ворохти), проаналізовано їх морфологію, існуючий стан, визначено архітектурно-містобудівні елементи. Досліджено історично сформовану структуру просторів, стан її збереження, типологію та унікальність. За допомогою картографічного, іконографічного аналізу та натурних обстежень зроблено спробу ідентифікації усіх структурних елементів (існуючих та втрачених) і запропоновано заходи з ревалоризації/ревіталізації цих унікальних пам'яткових курортних об’єктів.

Czubiński, J., 2015a. Problemy tożsamości i identyfikacji w ochronie wielokulturowego dziedzictwa architectonicznego w wybranych miejscowości uzdrowiskowych na Huculszczyżnie. Czasopismo techniczne, Architektura. Zeszyt 6-A (9). (112). Kraków: Wydawnictwo politechniki krakowskej, S.59-73.
Czubiński, J., 2015b. Rewitalizacja historycznych układów urbanistyczno-architektonicznych w wybranych miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie [online] Przestrzeń i Forma. Avialiable at: <https://bibliotekanauki.pl/publishing-companies/195> [Accessed 2 December 2022].
Hrach, М. and Hoshta, Kh., 2014. Results of participation in an international project for the students, the graduate students, the young architects «Ecoweek». Kurortno-rekreacijna spadshchyna Karpatskogo regionu v architekturnij osviti. Mizhnarodnyj ukrainsko-polskyj naukovo-doslidnyj proekt (2009-2014). Ivano-Frankivsk: Vydavnyctvo IFNTUNG, S.132-136. [in Ukrainian]
Polishchuk, L., 2019. Traditional culture of mountain resort locations and its impact on formation of resort-recreation architecture late XIX - early XX century. Materialy ІІІ mizhnarodnoi naukovo-ghfrnbchnoi konferencii Prykladni naukovo-technichni doslidzhennia. Ivano-Frankivsk: Symfonija forte, S. 189-191. [in Ukrainian]
Quirini-Popławski, Ł., 2009. Główne etapy rozwoju uzdrowisk w Beskidach Wschodnich na przykładzie Truskawca. Geografija i tnuryzm: jevropejskyj dosvid. Lvivskyj nacionalnj universytet imeni Ivana Franka, S.360-374. [in Polish]