Колір як виразний інструмент ікони

2015;
: cc. 93 - 95
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Ця наукова робота присвячена дослідженню проблеми колористики ікони. Проаналізовано зміст, роль і основне призначення кожного із кольорів, використовуваних художниками-іконописцями для написання ікон.

1. Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1978. — 332 p. 2. Гармонія божественної краси і духовної гармонії [Web-source]. — Access: http://www.kda.org.ua/statti/832-harmoniia.html. 3. Жукліна І. Символіка кольору в українському іконописі [Web-source]. — Access: http://dyvensvit.org/articles/2290.html. 4. Іконопис [Web-source]. — Access: http://oipopp.ed-sp.net/dcr/1858/ 858_3.doc. 5. Релігійна символіка православних ікон [Web- source]. — Access: http://naub.oa.edu.ua/2013/relihijna-symvolika-pravoslavnyh-ikon. 6. Степовик Д. Історія укра- їнської культури Х—ХХ ст. — 2-ге вид., стереот. — К. : Либідь, 2004. — 440 p. 7. Степовик Д. В. Скарби України: Наук.-худож. кн. / Худ. оформл. Д. О. Заруби. — К. : Веселка, 1990. — 192 p. 8. Страхова Н. П. Русская культура Х—ХVІІ веков: учебн. пособие. — Волгоград : Издательство ВолГУ, 2001. — 216 p. 9. Трубецкой Е. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи [Web-source]. — Access: http://azbyka.ru/tserkov/ikona/trubeckoi_ymozrenie_10g-all.shtml