Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичности краю

2015;
: сс. 83 - 91
Автори:
1
Інститут архітектури Національний університет «Львівська політехніка»

Залізничні вокзали, маючи первинно за прототип палацові, житлові та інші будівлі, утворили самостійну групу громадських будинків, яка стала впливати зворотно на образ поселень. Вокзали стали частиною архітектурного образу країв, утворюючи їхню ідентичність. Простежено формування композиційно-стилістичних типів будинків вокзалів, їхнє розташування в Галичині, Буковині та Закарпатті та встановлено способи їхньої локалізації. Окреслюються основні тенденції сучасного стану та використання вокзалів і пасажирських споруд, беручи до уваги процеси в країнах високого розвитку.

1. Гранкін П. Е., Лазечко П. В., Сьомочкін І. В., Шрамко Г. І. Львівська залізниця. Історія і сучасність. — Львів : Центр Європи, 1996 — 175 с. 2. Лазечко П. Передумови будівництва залізниць у Галичині // Галицька брама. Львівська залізниця. — 1996. — № 14. — С. 3. 3. Жалоба І. В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чвкрті XVIII — 60-х роках XIX ст. (на прикладі шляхів сполучення). — Чернівці : Книги — ХХІ, 2004. — 520 с. 4. Zhaloba I. Die Karl- Ludwig- Eisenbahn — die erste Eisenbahn auf ukrainischem Boden. — In: DaFiU Zeitschrift des UDGV Heft 23, 2011. — S. 111–112. 5. Загородний Р. Спочатку було Перемишль — Львів // Галицька брама. Львівська залізниця. — 1996. — № 14. — С. 4. 6. Вуйцик В. С., Липка Р. М. Зустріч зі Львовом: Путівник — Львів: Каменяр, 1987, — 175 с.: іл. 7. Трегубова Т. О., Мих Р. М. Львів: архітектурно- історичний нарис. — Київ: Будівельник, 1989. — 272 с.: іл. 8. Hofer A., Leitner E., Tscherkes B. (Hg.) Львів Lemberg Lwów Lviv Львов Leopolis. Handbuch Architektur und Stadt / Путівник по місту та архітектурі. Digitaldruck.at, A-2544 Leobersdorf. 2010. — 122 c. 9. Hofer A., Leitner E., Tscherkes B. Lemberg Lviv. Architektur & Stadt. 100 Bedeutende Bauwerke. LIT Verlag GmbH & Co KG Wien 2012 — 195 S. 10. Котлобулатова І. Львівський вокзал. Споруда друга // Галицька брама. Львівська залізниця. — 1996 — № 14. — С. 16–17. 11. Русанова І. В., Шульга Г. М. Розвиток вок- зального комплексу м. Львова від минулого до майбутнього // Вісник НУ «Львівська політехніка» № 674 Архітектура. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 261–267. 12. Чобан О. Я. Принципи модернізації та реконструкції залізничних вокзальних комплексів історичних міст // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Архітектура». — Львів: Видавництво Львівської полі- техніки. — № 757, 2013. — 447 с. — С. 321–324. 13. Рочняк Ю. А. Розвиток архітектури залізниць Галичини // Нова подорож до Європи. Львів: ВНТЛ-Класика, 2012. — С. 171–200. 14. Рочняк Ю. А. Архітектура будинків малих пасажирсь- ких залізничних станцій Галичини ХІХ — початку ХХ століть // Проблеми дослідження, збереження і рестав- рації об’єктів культурної спадщини: зб. наук. пр. кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів — Львів : Растр-7, 2014. — С. 255–265. 15. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста: моно- графія. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 268 с. 16. Коломєйцев А. В. Принципи локальності та універсальності в архітектурі міста (на прикладі Центральної Європи) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. — Львів, 2013, 20 с. 17. Рочняк Ю. А. Композиційні властивості малих залізничних вокзалів Галичини ХІХ — початку ХХ століть // Історико-культурні студії. Львів, «Львівська політехніка», 2014. — С. 79–90. 18. Древаль І. В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра арх. — Полтава, 2013. — 36 с.