прототип

Прототип інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди

Проаналізовано стан досліджень космічної погоди, на основі якого визначено основну проблему та обґрунтовано її актуальність. Питанням моніторингу, дослідження та прогнозування стану космічної погоди приділяють велику увагу в розвинених країнах світу. Незважаючи на значний прогрес у вирішенні цієї проблеми, структура сонячно-земних зв’язків ще далеко не вивчена, а ризики, пов’язані з космічною погодою, зростають, оскільки основні сфери нашого життя стають все технологічно розвинненішими.

Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість.

A STUDY OF MUTUAL ADHESION OF GLASS PLATES UNDER STATIC LOADING

The weak point of any structure is always the elements junction node. This article presents the results of a study of the adhesion of glass plates interconnected over the entire surface by means of adhesive materials and triplex technology under the action of static loading. The bearing capacity and deformability of such joints was established. For the research purposes there were designed, manufactured and tested six series of prototypes. The prototypes consisted of three glass plates, each 10 mm thick, interconnected by means of triplex technology and various adhesive materials.

Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичности краю

Залізничні вокзали, маючи первинно за прототип палацові, житлові та інші будівлі, утворили самостійну групу громадських будинків, яка стала впливати зворотно на образ поселень. Вокзали стали частиною архітектурного образу країв, утворюючи їхню ідентичність. Простежено формування композиційно-стилістичних типів будинків вокзалів, їхнє розташування в Галичині, Буковині та Закарпатті та встановлено способи їхньої локалізації. Окреслюються основні тенденції сучасного стану та використання вокзалів і пасажирських споруд, беручи до уваги процеси в країнах високого розвитку.