Діяльність українських громадських організацій по наданню допомоги голодуючому населенню УСРР 1932–1933 рр.

2017;
: cc. 94 - 98
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу наукових джерел зроблено спробу висвітлити дії західноукраїнського суспільства з організації надання допомоги голодуючому населенню УСРР в 1932–1933 роках

1. Відозва Українського Громадського Комітету рятунку України від 25.07.1933. Електронний архів Українського Визвольного Руху (УВР). — Режим доступу: http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/uri 1-0-0-0-002 p. 2. Щоденники свідків Голодомору — Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/21075/:21076/;21077. 3. Клочко Роман Голодомор 1932–1933 Битва з голодом — історія [Електронний режим]. — Режим доступу: https://dt.ua/history/bitva-z-golodom-_html  4. Папуга Я. Допомога українців Польщі потерпілим від Голодомору 1932–1933 рр. // Пам’ять століть. — 2003. — № 3. — С. 130. 5. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9-ти т. — К. : Дніпро, 2001. Т. VII. 20–40-ві рр. ХХ ст. / упор. прим. Т. Гунчака, Р. Сольчаника. — 440 с. 6. Чайківська Марія. Мілена Рудницька, Та, що відкривала очі Європи на геноцид українців [Електронний режим]. — Режим доступу: lviv.in.ua/milena . 7. Цецик Я. П. Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти Голодомору в УСРР у 1932–1933 рр. / Я. П. Цецик // Історичний архів. — 2010. — Вип. 5. — С. 71–74.