Вишкіл капеланів дивізії військ СС “Галичина” в Зеннгаймі та їх служба у дивізії (1943–1945 рр.)

2018;
: cc. 35 - 42
https://doi.org/10.23939/hcs2018.05.035
Надіслано: Вересень 26, 2018
Переглянуто: Жовтень 15, 2018
Прийнято: Листопад 04, 2018
1
історичний координатор ГО “Дух нації”

Досліджено передісторію та мотиви започаткування капеланської служби в 14-й добровольчій дивізії військ СС “Галичина” в роки Другої світової війни та проаналізував військову підготовку капеланського корпусу дивізії. Висвітлено статус українських капеланів у військах СС та визначено їх кількість. Крім цього, окрему увагу приділено аналізу результатів діяльності капеланів та їх ролі у дивізії.

1. Архів музею 1-ї УД УНА, м. Львів. 2. Верига В. За рідний край, за народ свій, або хто такі дивізійники? / Василь Верига. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. — 288 с. 3. Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. / Д. Є. Забзалюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2012. — 188 с. 4. Галузевий державний архів Служби безпеки України. 5. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Львів. 6. Кладочний Й. Автобіографія / Йозеф Кладочний //Вісті комбатанта. — 1994. — № 5–6. — С. 67–70. 7. Кладочний Й. В обіймах смерті під Бродами / Йозеф Кладочний // Вісті комбатанта. — 2005. — № 3. — С. 72–73. 8. Ковалюк Д. Воєнні спомини (1943–1945) / Данило Ковалюк // Вісті комбатанта. — 1971. — № 3-4. — С. 45–59. 9. Колісник Р. Військова управа та українська дивізія «Галичина» / Роман Колісник. — К.: Ярославів Вал, 2009. — 312 с. 10. Лаба В. Духовна опіка над стрільцями 1-ї УД // Вісті братства кол. вояків 1 УД УНА. — 1952. — № 10–11. — С. 7–8. 11. Митрополит Андрій Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.). — К.: Українська видавнича спілка, 2005. — 480 с. 12. Нага- євський І. Спогади польового духовника / Ісідор Нагаєвський — Торонто: Видавництво Українська книжка, 1985. — 188 с. 13. Національний архів США. 14. Полюлях І. На зустріч танкам / Іван Полюлях // Броди. Збірник статей і нарисів за редакцією Олега Лисяка, доповнене — Дрогобич-Львів: Відродження, 2003. — С. 158–164. 15. Пономаренко Р. Галицькі добровольчі полки СС 1943— 1944 / Роман Пономаренко. — Тернопіль: Мандрівець, 2017. — 264 с. 16. Пономаренко Р. Українські вікінги. Українці в дивізії СС «Вікінг» / Роман Пономаренко — Тернопіль: Мандрівець, 2018. — 216 с. 17. Сиваник Я. 14-та сотня 30-го полка / Я. Сиваник // Вісті комбатанта. — 2010. — № 2. — С. 58–62. 18. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Львів.