Україна

REVIEW OF UKRAINIAN, SLOVAKIAN AND SERBIAN MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT: COMPARATIVE STUDY

The Carpathian Euroregion comprises of five countries: Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine, as the Euroregion's fifth state, aspires to join the EU. As a result, we chose to compare Slovak Republic as an EU member state and Serbia and Ukraine as candidate countries. To support waste reduction and a circular economy, European law establishes waste management principles incorporated into national legislation across all EU member states. The key document of Slovakia is the Envirostrategy 2030, which sets a target of 60% recycling and 10% landfilling by 2030.

Козацьке самоврядування на Запорозькій Січі як складова державницької традиції України

Розкрито зміст козацького самоврядування Запорозької Січі в контексті продовження державотворчих традицій України в польсько-литовську добу. Охарактеризовано особливості функціонування самоврядування на Запорізькій Січі як християнської козацької республіки, де глибокий демократизм сус- пільно-політичного устрою «освячувався» відповідною ідеологією, що базувалася на православному християнстві. Доведено роль козацтва та козацького самоврядування у започаткуванні процесів формування окремої української національної ідентичності та модерної української нації.

ВИЯВЛЕННЯ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ОДЕЩИНИ (АНАЛІЗ ФРЕЙМІВ)

Розглянуто питання поширення проросійської пропаганди у найпопулярніших телеграм-каналах Одещини. Встановлено, що у науковому дискурсі практично відсутні дослідження на таку тему. Найбільше вивчено поширення пропаганди у Телеграмі міжнародними терористичними угрупування (ІДІЛ, Алькаїда), а також блокування цієї мережі в РФ та інших авторитарних державах. Тим часом моніторинги українських професійних медійних організацій як на загальноукраїнському, так і регіональному рівні показали, що Телеграм дуже часто використовується для поширення проросійських меседжів.

МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

Поняття “масової комунікації” у працях українських та закордонних науковців розглядається обмін міжнародної інформації, яка пов’язана з певними соціальними суб’єктами і яка опосередковується через спеціальні технічні засоби. Вона складається з щонайменше трьох аспектів: інформації, процесу передачі і поширення інформації, а також власне засобів комунікації.

Місцеві органи виконавчої влади і об’єднання громадян України: загальний стан, проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин

Проаналізовано розвиток взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями, визначено зміст існуючих проблем у процесі взаємовідносин цих інститутів, шляхи та перспективи їх вирішення.

Транскордонне співробітництво України з Європейським Союзом

Розкрито суть, форми та значення транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом, досліджено місце українських прикордонних регіонів у його здійсненні.

Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України

Проаналізовано організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки України. Розкрито їх роль у процесі регулювання необхідного постачання технічного обладнання. Визначено шляхи удосконалення нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного забезпечення ОВС.

До питання про євроатлантичну інтеграцію України

Висвітлено процес розвитку взаємовідносин України з НАТО в умовах позаблокового стану України, прагнення України набути членство в НАТО, стан взаємовідносин в умовах російсько-української війни.

Механізм участі громадськості в процесі сучасного реформування органів правопорядку

З’ясовано роль громадських організацій, включно експертів із громадського сектора й Реанімаційного пакету реформ, у розробці законопроектів із реформування правоохоронної системи України. Розкрито зміст основних пропозицій щодо вирішення проблем перебудови структури ОВС, завдань і напрямів діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки країни, захисту прав і свобод людини та громадянина.

Інформаційна війна і Україна

Розкрито поняття інформаційної війни, форми і види інформаційних війн, їх дію проти України. На конкретних прикладах висвітлено дію інформації та пропаганди на різні сфери та верстви українського суспільства, протидію їх наступу.