Україна

УКРАЇНА В ДЗЕРКАЛІ ІНОЗЕМНИХ ОНЛАЙН-ЗМІ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В ІЗРАЇЛІ

Cтаття містить комплексний аналіз відображення подій в Україні в іноземних онлайн-медіа, таких як BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, після початку війни в Ізраїлі, підкреслюючи взаємозв’язок міжнародних конфліктів та їх висвітлення в ЗМІ. У статті досліджено негайне зміщення фокусу ЗМІ, досліджуючи, як основні онлайн-видання перевели свою увагу з поточної ситуації в Україні на початок конфлікту в Ізраїлі. Ддя цього дослідження використовували якісний аналіз контенту, щоб оцінити ступінь охоплення та тематичну пріоритетність кожного конфлікту.

Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень в Україні шляхом забезпечення їх публічності в умовах війни

Стаття присвячена аналізу ключових особливостей процесу вдосконалення прийняття управлінських рішень в умовах воєнного стану в Україні шляхом забезпечення принципу публічності, зокрема досліджено специфіку вимог до публічності процесів управління та розпорядження публічною інформацією в сучасній Україні крізь призму вимог безпеки та взаємодії із Збройними Силами.

ВІЙНА І СПАДЩИНА: ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Культура та конфлікти завжди переплетені протягом усієї історії людства. Під час збройних протистоянь відбувається навмисне націлювання на об’єкти культурної спадщини. Метою агресора є не тільки окупація земель, але й насадження іншої ідеології, стирання історичної пам’яті. Оскільки культурна спадщина є складовою культурної ідентичності, її також можуть безпосередньо атакувати з ідеологічних причин, як це можемо спостерігати в Україні.

Українсько-ізраїльські відносини в рамках ООН: ключові інтереси та розбіжності (оглядова стаття)

У статті проаналізовано особливості формування та реалізації в інституціях ООН позиції України щодо проблеми палестинських територій та позиції Ізраїлю щодо вторгнення росії в Україну. Показано, що у військово-політичних інтересах України та Ізраїлю існують важливі відмінності. Інституції ООН стали тим міжнародним форумом, де розбіжності між двома країнами демонструють себе особливо виразно. Підкреслено, що Ізраїль зацікавлений у збереженні збалансованих відносин з рф, що неодноразово спонукало його уникати підтримки України в ООН.

Виклики металургійної галузі України в умовах сьогодення

У статті охарактеризовано основні виклики металургійної галузі з початком повномасштабного вторгнення росії; досліджено динаміку показників виробництва металургійної продукції упродовж десяти років (2012–2021 рр.) в довоєнний період та ква- ртальні обсяги за 2022–2023 рр. з початку війни щодо обсягів виплавки чавуну та сталі, зокрема динаміку експорту виробленої продукції металургійної галузі. Виокремлено необхідні післявоєнні напрями як вектори розбудови та розвитку металургійної галузі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ТЕЛЕМАРАФОНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Телебачення було і залишається одним із найпотужніших засобів масової комунікації. Особливо його вплив відчутний у період широкомасштабних війн, адже тоді інформація стає не просто відомістю незалежно від форми її подання, а інструментом контрпропаганди, елементом національної безпеки, а поширення інформації – можливістю донесення життєво необхідної для суспільства і держави правди до споживача інформації про справжнє становище речей. Саме на такому етапі сьогодні перебуває телепростір України, значення якого у війні проти ворога вийшло на зовсім новий – більш важливий і системний рівень.

Особливості експорту сертифікованої молочної продукції в країнах Європейського Союзу в умовах російської агресії в Україні

Стаття присвячена проблемі особливостей експорту сертифікованої молочної продукції в країни Європейського Союзу (ЄС) в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Проаналізовано натуральні та вартісні показники експорту Україною сертифікованої молочної продукції до країн світу та до ЄС за 2016–2021 рр. Ідентифіковано основні сьогоденні проблеми експорту молочної продукції та запропоновано основні вектори формування структури експорту молочної продукції українських виробників в країни ЄС.

REVIEW OF UKRAINIAN, SLOVAKIAN AND SERBIAN MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT: COMPARATIVE STUDY

The Carpathian Euroregion comprises of five countries: Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine, as the Euroregion's fifth state, aspires to join the EU. As a result, we chose to compare Slovak Republic as an EU member state and Serbia and Ukraine as candidate countries. To support waste reduction and a circular economy, European law establishes waste management principles incorporated into national legislation across all EU member states. The key document of Slovakia is the Envirostrategy 2030, which sets a target of 60% recycling and 10% landfilling by 2030.

Козацьке самоврядування на Запорозькій Січі як складова державницької традиції України

Розкрито зміст козацького самоврядування Запорозької Січі в контексті продовження державотворчих традицій України в польсько-литовську добу. Охарактеризовано особливості функціонування самоврядування на Запорізькій Січі як християнської козацької республіки, де глибокий демократизм сус- пільно-політичного устрою «освячувався» відповідною ідеологією, що базувалася на православному християнстві. Доведено роль козацтва та козацького самоврядування у започаткуванні процесів формування окремої української національної ідентичності та модерної української нації.