ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ ГАЛИЧИНИ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено проблемі актуалізації потенціалу маловідомих сторінок історії туризму Галичини другої половини XIX ст. та його непересічних фундаторів. Виокремлено та узагальнено дослідницьке поле наукової проблематики історії й антропології туризму. Проаналізовано опис студентських мандрівок 1883–1885 рр., що міститься у нарисі Івана Крип’якевича «З історії галицького краєзнавства» як джерело історії й антропології туризму. З’ясовано потенціал історичних досліджень із туризмознавства як надбання європейського культурного туризму.

1. Крип’якевич, І. (1932). З історії галицького краєзнавства, Львів: Наукове Товариство Т. Шевченка, 21 c. 2. Петранівський, В., Рутинський, М. (2005). З історії галицького туристичого краєзнавства (друга половина XVIII ст. – 1945 р.); розвиток мандрівництва. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис, 2 (12), c. 48–54. 3. Свищ О. (2013). Краєзнавчі дослідження Івана Крипякевича. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету за 2012–2013 роки, 13–14, c. 176–186. 4. Gregory, A. (1991). The Golden Age of Travel 1880-1939. Cassell, London. 5. Geertz, C. (1973). Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. In: Geertz C (ed) The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 412–453. 6. Hermans, D., & Graburn, N. (1985). The Anthropology of Tourism. Man, 20(1), 189. 7. Towner, J. (1995). What is tourism’s history? Tourism Management, 16(5), 339–343. 8. Towner, J., & Wall, G. (1991). History and tourism. Annals of Tourism Research, 18(1), 71–84. 9. Turner, L., & Ash, J. (1975). The golden hordes: international tourism and the pleasure periphery. London: Constable.