ФОРТИФІКАЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ГАЛИЧИНИ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ, ЗАВДАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І МУЗЕЄФІКАЦІЇ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Kiss Architektur ZT GmbH, Wien

Поняття «військова архітектура», на жаль, ще не усталилося у вітчизняній теорії та історії архітектури. Окреслюючи комплекс методологічних проблем пов’язаних із становленням, вважаємо за доцільне запропонувати опрацювати кілька попередніх завдань: а) виробити спеціальний підхід до формування її теоретично-понятійного апарату як базису розвитку цього напрямку у вітчизняній архітектурній науці; б) колективними зусиллями видати словник фортифікаційної архітектури України; в) створити громадський науково-консультативний орган, який би здійснював координаційні функції щодо досліджень мілітарної архітектури. Цей орган чи організація мав би бути зв’язковим елементом між міністерствами, державними заповідниками, університетами, державними органами охорони культурної спадщини, громадськими організаціями. Мета нашої публікації пов’язана з першим завданням. У руслі формування понятійного апарату, хочемо окреслити окремі ключові теоретичні положення щодо оборонної архітектури періоду ХІХ ст. За результатами наших досліджень пропонуємо умовно розділяти так званий «негативний мілітаризм» індустріального періоду (тобто власне ХІХ ст. та пізнішого часу) та «позитивний мілітаризм» до-індустріального часу. Також пропонується розширити поняття «об’єкт військової архітектури», включаючи в до нього також об’єкти адміністративної, обслуговуючої та іншої інфраструктури. Результати наших досліджень вказують, що фортифікації Галичини середини ХІХ століття, стали фактично єдиним повним вираженням руху модернізації об’єктів венеційсько-ренесансного напрямку у австрійській військовій архітектурі.  Таким чином, об’єкти мілітарної архітектури Галичини (Львів, Краків, Перемишль, Миколаїв-Розвадів, Заліщики та ін.) займають виняткове становище в історії як австрійської так і європейської архітектурної спадщини.

Kriegsarchiv, 1855. Österreichisches Kriegsarchiv. GPAK VII h 111 – 500 E. Entwurf der Citadelle in Lemberg. Plan des Etnwurfs einer in Lemberg zu erbauten Citadelle. 1855. [in German]

Landy, A.F., 1862. Treatise on fortification Or, Lectures delivered to officers reading. London.

Lemberg, 1853. Rayon-Plan der Citadelle von Lemberg. Österreichisches Kriegsarchiv. GPA. Inland C VI Galizien.а.) Lember Nr. 2. [in German]

Lemberg, 1855. Lemberg mit seinen Umgebungen. Österreichisches Kriegsarchiv. GPA. Inland C VI Galizien. а.) Lemberg Nr. 3. [in German]

Meneghelli, F., 2006. Forte Gisella a fort for the city. Sommacampagna: “Cierre Grafica”.

Mikolajow, 1830. Österreichisches Kriegsarchiv. Wien, K VII h. 20 E. Galizien. Karte. 16 Gez. blatt. K VIIh, 20 E , 1830? Bl. 9, Mikolajow. Kartensammlung. [in German]

Mikolajow, 1835. Umgebung von M. mit dem festen Lager bei Rozwadow. 1:28.800. 1 Gez. blatt. K VII h, 117 E , 1835. Kriegsarchiv. Wien. Kartensammlung. [in German]

Rozwadow, 1835. Skizze den im Bau begrifssenen deppelten bruckenkopfen uber den Dniester, bei Rozwadow . K VII h, 71 f. 1835. Kriegsarchiv. Wien. Kartensammlung. [in German]

Zaleszczyki, 1835. Skizze fur den Endwurf eines Lagers bei Zaleszczyki in Galizien. 1:28.800. 1 Gez. blatt., tabl., opys. 1835. K VII h, 71 f. Kriegsarchiv. Wien. Kartensammlung. [in German]

Zurawno, 1830. Österreichisches Kriegsarchiv. Wien, K VII h. 20 E. Galizien. Karte. 16 Gez. blatt. K VIIh, 20 E, 1830? Bl. 16, Zurawno. Kartensammlung. [in German]

Pinyazhko, T.O., 2012, Polygonal system of fortifications in the formation of the fortifications of Galicia in the middle of the XIX century. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya: Arkhitektura. Lʹviv, s.87-99. [in Ukranian]