ОПТИМІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ І ВИМІРІВ МЕРЕЖІ СКС-7 З ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ДАНИХ

1
State University of Telecommunications
2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
3
Department of State Market Supervision of the National Commission, which carries out state regulation in the field of electronic communications, radio frequency spectrum and the provision of postal services
4
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Архітектура єдиної системи централізованого контролю та вимірів мережі СКС-7 є застарілою, використовувані технології для організації її роботи та реалізації збереження даних потрібно оновлювати та оптимізовувати, адже теперішній стан системи спричиняє зниження її швидкодії та зменшення продуктивності, а також критичне падіння надійності. Враховуючи фактори також виникає необхідність модернізації програмних і апаратних засобів системи аналізу та моніторингу IP протоколів. На даний момент система не забезпечує весь спектр функцій, необхідний для повноцінного аналізу VoIP мережі. Оновлення архітектури системи стало необхідністю для підвищення ефективності та надійності. У роботі описано процес модернізації системи контролю та вимірів мережі СКС-7 з використанням ресурсів ЦОД шляхом оптимізації комп’ютерного обладнання та розширення можливостей систем, які використовуються для моніторингу мережі ОКС-7. Наведено систему аналізу, контролю і вимірів мережі СКС-7 та визначено її основні функціональності. Проаналізовані основні протоколи сигналізації та розроблено систему аналізу та моніторингу IP протоколів. Модернізована система контролю і вимірів мережі СКС-7 дозволяє виявляти недоліки при тестуванні елементів телекомунікаційних мереж та проведення аналізу їх впливу на експлуатацію, аналізу інформаційного та  сигнального навантаження СКС-7 та VoIP-мереж в реальному часі, та за попередні періоди.

[1]     V.G. Ruzhinsky etc. The experience of implementing the OKS-7 control and measurement system // Vestnyk svazija – 2005 - No. 1 p. 48-49. 42.

[2]     V.G. Ruzhinsky Construction of the control, measurement and control center of the OKS-7 network of Ukrtelecom // "Telecom-2003" 6th international scientific and technical conference "Modern problems of telecommunications"// compendium of reports (part 2) p. 31-35.

[3]     V.G. Ruzhinsky, V.M. Anoshkov Organization of control, measurements and management of the co-channel signaling network No. 7 of JSC "Ukrtelecom"// 2nd international conference "Problems of management of telecommunications networks and services in conditions of a competitive market// Bulletin UBENTZ-2003, No. 2 p. 44-48.

[4]     A.P. Tarasenko, V.G. Ruzhinsky V.G., A.N. Varnosov OKS7: implementation and operation on the digital network of UGPES "Ukrtelecom" // Zvyazok-1999, No. 6 p. 57-59.

[5]     Recommendation ITU-T Q.752. Monitoring and measurements for Signaling System No. 7 networks. - Geneva, 1997. - 56 c.

[6]     Baklanov I.G. Measurement technologies in modern telecommunications. - M.: EKO-Trendz, 1998. - 342 c.

[7]     Co-channel signaling No. 7. National version of Ukraine. Rules of use in the public telephone network. Version 3.0

[8]     Kilchytskyi E.V. Principles of building a system for managing digital telecommunication networks of Ukraine. - Collection of scientific works of UNDIZ, 1998, issue 1. - C. 28.