Про врівноваження нарощуваних геодезичних мереж способом необхідних невідомих

Надіслано: Грудень 20, 1971
Автори:
1
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

1. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М., «Наука», 1967.
2. Шипулин В. Д. Уравнивание геодезических сетей с учетом ошибок ишодных данных. - В сб.: Геодезия, картография и аэрофотосъемки, вып. 12, Изд-во Львовского ун-та, 1970.