Вид умовних рівнянь в геодезичних мережах, врівноважених з урахуванням помилок вихідних даних

Надіслано: Травень 11, 1970
Автори:
1
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова