геодезичні мережі

Обґрунтування граничної кількості станцій у полігонах висотної мережі для знаходження грубих похибок

Розв'язана задача обґрунтування меж ідентифікації грубих похибок в висотних геодезичних мережах при їх пошуку шляхом аналізу нев'язок в полігонах. Визначено критичні проміжки ідентифікації грубих похибок в полігоні в залежності від кількості станцій і промахів.

Технологія розпланувальних робіт і виконавчих знімань з використанням TPS

Вперше отримані формули для оцінки точності розбивки точок способом вимірювань щодо базової лінії. Науково обгрунтовані сфера застосування запропонованого способу і методика робіт.