середні квадратичні помилки

Про точність дирекційного кута в середині лінійно-кутового ряду з геодезичних квадратів, прокладеного між сторонами з вихідними дирекційними кутами

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють проведення геодезичних зйомок для ведення державного земельного кадастру. Досліджено вплив інструктивних середніх квадратичних помилок визначення координат межових знаків на середню квадратичну похибку визначення площі земельних ділянок поза межами населених пунктів.

Дослідження та апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок

Досліджено залежності середніх квадратичних помилок визначення площ земельних ділянок від величин цих площ і коефіцієнтів витягнутості. Використовуючи отримані дані, виконана апроксимація середніх квадратичних помилок площ в проміжках 0,1-1 га, 1-10 га і 10-100 га квадратичною функцією і її оцінка точності.

Точність визначення площ земельних ділянок місцевості

Аналіз формул, запропонований в роботі В. Барановського (Топографо-геодезичне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Визначення площ територій.) Показав, що вони не зовсім коректно описують точність визначення площ полігонів. Запропоновано формули, на наш погляд, більш строго описують це явище.