Визначення різниці коефіцієнтів рефракції викликаних коливанням висот і асиметрією профілю лінії нівелювання

Надіслано: Травень 15, 1973
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

1. Власенко С. Г.. Кравцов Н. И. Особенности дневного хода коэффициентов рефракции в горно-долинном раёне Карпат. - «Геодезия. картография и аэрофотосъемка», вып. 16. 1972.
2. Маслич Д. И. О точности геодезического нивелирования в горных условиях. Львов. 1957.
3. Маслич Д. И. Особенности определения высот из геодезического нивелирования в горно-долинных раёнах. - «Геодезия. картография и аэрофотосъемка», вып. 11, 1970.
4. Маслич Д. И.. Хижак Л. С. Исследование зависимости коэффициента рефракции от периода суток и высоты луча. - «Геодезия. картография и аэрофотосъемки. 1969, вып. 10.