До визначення висот з тригонометричного нівелювання

Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглядається методика виведення формули тригонометричного нівелювання для загального випадку, коли не ставляться попередні умови про взаємне розміщенні стрімких ліній в суміжних пунктах триангуляционной мережі і конфігурації поверхні відносності. Отримані формули враховують в обумовленому перевищенні вплив взаємного ухилення стрімких ліній і відступ поверхні відносності від поверхні сфери.

  1. Еремеев В. Ф., Юркина М. И. Теория высот в гравитационном поле Земли. М., «Недра», 1972.
  2. И з о т о в А. А., П е л л и н е и Л. П. Исследование земной рефракции и методов геодезического нивелирования. — «Тр. ЦНИИГАиК», 1955, вып. 102.
  3. Красовский Ф. Н. Избранные сочинения. Т. 3. М., Геодезиз- дат, 1955.
  4. Пилипюк Р. Г. Вычисление астрономических координат и азимута в пространственной триангуляционной сети. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1970, вып. 12.